Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:284 (2007-2008)
Innlevert: 26.11.2007
Sendt: 27.11.2007
Besvart: 06.12.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Vil statsråden ta iniativ til å reservere gass fra norske gassfelt til norske bedrifter som ønsker å bruke naturgass i innenlands verdiskaping, og vil statsråden da sørge for å reservere gass til Gassrøret til Grenland?

Begrunnelse

Næringskomiteens leder Ola Borten Moe og parlamentarisk leder i Senterpartiet Lars Peder Brekk går i Adresseavisa ut og vil si nei til eksport av all gass fra nye felt utenfor Midt-Norge inntil Skogn er forsynt med gass. Det kan virke som regjeringspartiet SP her åpner for en ny politikk på området.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Skanled er en planlagt rørledning for transport av gass fra Kårstø til Østlandet, Sverige og Danmark. Prosjektet er et viktig bidrag til Regjeringens målsetning om økt bruk av naturgass innenlands. Skanled vil i tillegg til å frakte tørrgass erstatte dagens transport av etan på skip til Grenland. Investeringsbeslutning for Skanled er satt til oktober 2009, med en eventuell ferdigstillelse i 2012. Det ligger nå til rette for at private aktører vil bidra til en fullfinansiering av rørledningen i tillegg til at all kapasiteten i gassrøret er reservert. Enkelte av selskapene som har reservert kapasitet i røret besitter betydelige volumer i felt under utvikling som vil knyttes opp mot Kårstø og kan fraktes i røret.

Jeg er kjent med at det foregår gassalgsforhandlinger mellom produsenter og potensielle kjøpere. Det er det enkelte selskap som har ansvar for salg av sin egen gass. Dette inkluderer StatoilHydros salg av egen og SDØE-gass. Gassalg baseres på vanlige kommersielle prinsipper og forhandlinger. Dette er i tråd med målsettingen om høyest mulig verdiskapning av petroleumsressursene på norsk sokkel.