Skriftlig spørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:288 (2007-2008)
Innlevert: 27.11.2007
Sendt: 28.11.2007
Besvart: 05.12.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): Den 8. oktober i år gikk distribusjonsavtalen mellom TV 2 og Canal Digital ut. Det er kjent at forhandlingene om ny avtale har gått i stå, samtidig som Canal Digital har inngått en avtale med konkurrenten Viasat om en gjensidig avtale der begge selskapene kan distribuere både TV 2 og TV3. Situasjonen er at begge selskapene for tiden er uten en fremtidig avtale med TV 2, og at TV 2 i verste fall kan forsvinne fra satelittplattformen.
Hvordan vurderer statsråden denne situasjonen, og vil han ta grep for å hindre dette?

Begrunnelse

Tv 2 er den største kommersielle tv-kanalen i Norge med en markedsandel på ca 30%. TV 2-selskapet har fått tildelt konsesjon fra staten fram til 2010 og er en viktig utfordrer til NRK og bidrar til å opprettholde et viktig mangfold i fjernsynsmarkedet. Nå sier representanter for selskapet at de kan klare seg uten paraboldistribusjon dersom de ikke oppnår en pris selskapet kan leve med. Enn så lenge har man i TV 2 valgt å la Canal Digital fortsette å distribuere kanalen uten avtale i påvente av et gjennombrudd i forhandlingene. Men konflikten virker fastlåst. Erfaringer fra utlandet viser at en slik konflikt kan føre til at tv-seere mister en vesentlig del av sitt tv-tilbud. Dette vil bli ytterligere forsterket etter hvert som de analoge tv-signalene blir slukket rundt i landet, som følge av overgangen til det digitale bakkenettet(NTV/RiksTV). Det vil kunne medføre at en betydelig del av seerne mister muligheten til å ta inn TV 2.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Staten regulerer ikke distribusjon av TV 2 i satellittnett. Kanalens status som allmennkringkaster er knyttet til kanalens konsesjon i det analoge bakkenettet for fjernsyn og stiller ikke krav om at kanalen skal distribueres i satellittnett. Etter kringkastingsforskriftens § 4-2, jf. kringkastingslovens § 4-3, har kabeleiere plikt til å formidle TV 2s fjernsynssendinger. Noen tilsvarende plikt foreligger ikke for satellittnett.

Etter mitt syn bør myndighetene i utgangspunktet være varsomme med å gripe inn i forhandlinger som foregår på forretningsmessig grunnlag. En eventuell inngripen vil for eksempel kunne innebære at styrkeforholdet mellom partene forrykkes, slik at en part drar økonomisk fordel av inngrepet. En statlig inngripen bør derfor kunne begrunnes med at viktige hensyn står på spill.

Jeg vil selvsagt følge utviklingen i saken, men kan ikke se at det i dag er grunnlag for å gripe inn i eller på annen måte søke å påvirke de pågående forhandlingene mellom TV 2 og Canal Digital.