Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:318 (2007-2008)
Innlevert: 29.11.2007
Sendt: 30.11.2007
Rette vedkommende: Fornyings- og administrasjonsministeren
Besvart: 07.12.2007 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hvilke praktiske konsekvenser får avsløringen om gulning av marmoren som dekker det nye operabygget, og mener statsråden at dette kan medføre behov for bytte av beleggningsten eller kostnadskrevende oppussing?

Begrunnelse

Gjennom media har det blitt avslørt at marmoren som brukes på den nye operaen, misfarges. Det er usikkert hvor mye løsningen vil påføre av ekstra byggekostnader. Det er ikke usannsynlig at misfargingen vil vedvare og skjemme bygget i lang tid. Sannsynligheten for at andre stentyper misfarger er, skal vi tro fagfolk som uttaler seg, mindre enn ved bruk av marmor. Mange norske stentyper kan nevnes.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Det vises til spørsmål 318 fra representanten Ulf Erik Knudsen til kultur- og kirkeminister Trond Giske. Spørsmålet er oversendt Fornyings- og administrasjonsdepartementet for besvarelse.

I sommer ble det oppdaget mindre områder med noe misfarging av stein ved det nye operahuset. Statsbygg tok umiddelbart kontakt med SINTEF som vurderte misfargingen. Da platene som har beskyttet marmoren i foajeen ble fjernet for noen uker siden, ble det avdekket et større omfang av misfarging. Misfarging av stein brukt i bygningsmessig sammenheng som her, er ikke et ukjent fenomen. Ved det nye operahuset vises dette utendørs i begrenset omfang, men på steingulvet inne i foajeen var omfanget uventet.

Både leverandør, entreprenør og rådgiver for utvelgelse og legging av steinen er alle engasjert for å finne årsakene. De innhenter nå erfaringer fra sine miljøer både innenlands og utenlands. Samtidig gjennomføres det analyser av uttatte steinprøver, i tillegg til at det gjøres forsøk på stedet for å fjerne misfargingen. Statsbygg regner med at resultatene vil foreligge i løpet av kort tid. Med bakgrunn i dette vil Statsbygg velge tiltak som skal virke på lang sikt og som ikke forårsaker skade på steinflatene.

Misfargingen av steinen har ingen praktisk betydning for den tiltenkte bruken av huset. Av estetiske grunner er det imidlertid ønskelig å redusere eller fjerne misfargingen i foajeen.

Den italienske marmoren som ble valgt som hovedstein i operabygget ble foretrukket etter omfattende og grundig testing og vurdering av de tilbudte steinene. Marmoren er supplert med norsk granitt på vertikal vegg og i "skvalpesonen". Bruk av hvit stein utendørs og på gulvet i foajeen var et viktig element i Snøhettas vinnerutkast for det nye Operahuset i Bjørvika, jf også forutsetningene i St.prp 48 (2001-2002), punkt 3.2.1 og punkt 3.2.2.