Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:329 (2007-2008)
Innlevert: 03.12.2007
Sendt: 04.12.2007
Besvart: 11.12.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Skoleskipet MS Gann (Rogaland Videregående Sjøaspirantskole) har gjennom lang tid arbeidet med en langsiktig finansiering av sitt nye undervisningsskip som er forenlig med skolens driftsøkonomi, uten at det så langt har kommet til en endelig avklaring.
Vil statsråden ta et snarlig initiativ og medvirke til en løsning i samarbeid med næringen?

Begrunnelse

Rogaland Videregående Sjøaspirantskole (MS Gann) rekrutterer elever fra hele landet og representerer et viktig utdanningstilbud for hele den maritime sektor. Skoleskipet nyter stor tillit i næringen. I forbindelse med behovet for fornyelse av skoleskipet, har skolen ervervet hurtigruteskipet MS Narvik. Skipet er tatt i bruk, og Utdanningsdirektoratet har godkjent en omsøkt elevtallsutvidelse. Regjeringen har i sin maritime strategiplan satt av 5 mill. kr. til MS Gann. En avklaring av langsiktig finansiering er nødvendig med det første.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Rogaland Videregående Sjøaspirantskole får, i statsbudsjettet for Kunnskapsdepartementet, et tilskudd tilsvarende 85 prosent av et godkjent budsjett. Skolens budsjett utgjør i 2007 om lag 14 mill. kroner. Jeg er kjent med at Kunnskapsdepartementet vil arbeide videre med å vurdere tilskuddsordningen for Rogaland Videregående Sjøaspirantskole og to andre private skoler som mottar tilskudd etter samme ordning.

Regjeringen har i sin maritime strategi som mål at Norge skal være verdensledende på maritim kompetanse. Kompetanse er viktig for utviklingen av de maritime næringers konkurransekraft og verdiskapingsevne. Regjeringen har i den forbindelse forslått å bevilge i underkant av 40 mill. kroner ekstra til kompetansefremmende tiltak.

Skoleskipene er viktig for rekrutteringen til maritime yrker, og regjeringen har foreslått å bevilge 5 mill. kroner til finansieringen av skoleskipet MS Gann i statsbudsjettet for 2008. Regjeringen har forutsatt at støtten som er foreslått bevilget er en engangsbevilgning.

Jeg har også invitert representanter for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse og MS Gann til et møte for å drøfte finansieringen av skoleskipet 18. desember 07.