Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:331 (2007-2008)
Innlevert: 03.12.2007
Sendt: 04.12.2007
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 11.12.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Utredningen om obligatorisk båtførerbevis pågår i øyeblikket. Enkelte aktører har så langt klaget på å ikke bli hørt eller at deres høringssvar ikke er korrekt gjengitt. Det er alvorlig.
Hvor står saken nå, og hva slags fremdrift antas saken å ha?


Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Sjøfartsdirektoratet sendte i vår en rapport med forslag til obligatorisk båtførerbevis på bred høring med frist til 30. september 2007. Direktoratets oppfølging av høringen og revidert utkast til forskrift ble oversendt departementet den 28. november. Ettersom obligatorisk båtførerbevis vil kunne berøre et stort antall personer, ønsker jeg en grundig vurdering av hele saken i departementet. I den forbindelse vil departementet også se nærmere på innkomne høringsuttalelser. Jeg har også forhørt meg med Sjøfartsdirektoratet, som sier at de ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen om at høringsinstanser ikke har blitt tatt hensyn til.

Når denne gjennomgangen er foretatt vil saken returneres til Sjøfartsdirektoratet for iverksettelse.