Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:335 (2007-2008)
Innlevert: 04.12.2007
Sendt: 04.12.2007
Besvart: 11.12.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Kan olje- og energiministeren svare på hva som kan gjøres og eventuelt når nye tiltak for kraftkrevende industri vil foreligge?

Begrunnelse

NRK melder i dag at Norske Skog truer med nedleggelse av tre fabrikker i Norge i 2010 når gunstige kraftkontrakter utløper. Fabrikken på Follum i Buskerud og to av tre papirmaskiner i Skogn anses ikke å være konkurransedyktige etter 2010, dersom ikke nye tiltak kommer på plass i tide. Dermed står 800 arbeidsplasser i fare. Norske Skog melder selv at utviklingen i rammebetingelsene vil påvirke de endelige beslutningene, som kan medføre at store deler av norsk treforedlingsindustri går tapt.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Regjeringen er svært opptatt av vilkårene for Norske Skog og andre bedrifter innenfor kraftforedlende industri i Norge. Vi synes det derfor er beklagelig at Norske Skog, til tross for meget god kraftdekning frem til 2020, har kommet i en vanskelig situasjon.

I tråd med Soria Moria-erklæringen arbeider regjeringen med å finne gode løsninger for Norske Skog og andre kraftforedlende bedrifter innenfor rammen av EØS-avtalen.

Vi erkjenner at det innenfor rammen av EØS-avtalen er svært vanskelig å innføre egne, norske ordninger som gir den kraftintensive industrien fordeler av betydning. Dette forhindrer ikke at vi har stor oppmerksomhet på saken.

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med mer informasjon ved et senere tidspunkt. Ut over dette kan vi ikke gå nærmere inn på tidsaspektet.