Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:339 (2007-2008)
Innlevert: 04.12.2007
Sendt: 05.12.2007
Besvart: 10.12.2007 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Etter at Høgskolen i Akershus ble etablert på Kjeller har det vært et ønske om at skolens fagkrets skal knyttes nærmere fagområdene til de fremragende forskningsinstitusjonene som er lokalisert på Kjeller. På den måten kan både Høgskolen og forskningsinstitusjonene tilføres kompetanse.
Kan statsråden redegjøre for hva som gjøres for å knytte Høgskolen i Akershus og forskningsinstitusjonene på Kjeller nærmere hverandre faglig?

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Høgskolen i Akershus har i sin strategiske planlegging vært opptatt av å etablere et nærmere samarbeid med forskningsinstituttene på Kjeller. Høgskolen har imidlertid en profil og en fagportefølje knyttet til profesjonsutdanninger innen helse- og sosialfag, produktdesign og faglærer-/yrkesfaglærerutdanning som har lite til felles med forskningsinstituttenes fagprofiler. Det har derfor tatt tid å utnytte denne muligheten til faglig samarbeid.

Det har etter det jeg er kjent med vært arbeidet med etablering av et nytt studium ved Høgskolen i Akershus knyttet til energi og miljø. Det har her vært et tett samarbeid med miljøene på Kjeller, bl.a. Institutt for energiteknikk, Norsk institutt for luftforskning og NEPAS, et privat firma som arbeider med utvikling av fornybare energikilder. A-hus energi er også involvert. Gjennom dette samarbeidet har det blitt utviklet fagplan for en Bachelor i ingeniørfag, bærekraftige energisystemer og miljø. Fagplanen skal behandles i høgskolens styre 12. desember. Det planlegges igangsetting av studiet fra høsten 2008, forutsatt ekstern delfinansiering.

Jeg er videre gjort kjent med at samarbeid med forskningsinstituttene på Kjeller også foregår på andre områder. Bl.a. kan det nevnes at studentene ved masterstudiet i produktdesign nylig var en av de prisbelønte i en internasjonal designkonkurranse, red.award, for design av en målestasjon utviklet i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller. Det samarbeides også med FFI om forskning knyttet til masterstudiet i læring i komplekse systemer.

Det er viktig for meg å understreke at den faglige utviklingen ved Høgskolen i Akershus, og for alle andre høyere utdanningsinstitusjoner, først og fremst er et ansvar for institusjonen selv. Ut fra den kunnskap jeg har i denne saken, jf informasjonen over, ser det for meg ut som om høyskolen arbeider godt med sin strategi for å knytte institusjonen nærmere til de andre forskningsinstituttene på Kjeller.