Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:385 (2007-2008)
Innlevert: 13.12.2007
Sendt: 13.12.2007
Besvart: 19.12.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hvilke tiltak vil samferdselsministeren iverksette for å kvalitetssikre føreropplæringen og for å styrke publikums stilling med hensyn til å kunne velge en god og seriøs trafikkskole?

Begrunnelse

Føreropplæringen er en viktig del av trafikksikkerhetsarbeidet. To kjøreskolelærere på Gjøvik ble nylig tatt for å jukse i kjøreundervisningen. Ifølge NRK mister de trolig retten til å drive opplæring på bakgrunn av at de har drevet undervisning i strid med forskriftene. En av kjøreskolelærerne innrømmet at det var veldig vanlig med juks i bransjen. NRK kan også melde at saken kom opp etter klager fra misfornøyde elever, og at så mange som 100 elever kan ha fått mangelfull opplæring.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg vil innledningsvis vise til at kvalitetssikring av føreropplæringen i stor grad foregår gjennom Statens vegvesens tilsyn med trafikkskolene. De tilfeller som er bakgrunnen for spørsmålet fra stortingsrepresentant Borghild Tenden, illustrerer at tilsyn er viktig for å avsløre trafikkskoler som ikke gjennomfører en føreropplæring i tråd med regelverket.

Statens vegvesen har etablert regionale tilsynsenheter som skal ha ansvaret for tilsyn med trafikant- og kjøretøyområdet, herunder trafikkskolene. De nye regionale tilsynsenhetene vil være operative i samtlige regioner fra 1. januar 2008.

Statens vegvesen opplyser at de ansatte på tilsynsenhetene har påbegynt en spesiell opplæring rettet inn mot tilsynsarbeidet. Dermed skal de ansatte kunne utføre tilsyn med høg profesjonalitet bl.a. med opplæringens innhold, omfang og metode. Statens vegvesen vil videre, dels sammen med andre myndigheter, kontrollere at vilkårene for etablering og drift av trafikkskoler er oppfylt.

Tilsynet skal sikre både kvaliteten på føreropplæringen og like konkurranseforhold i trafikkskolebransjen. Like konkurranseforhold vil kunne bidra til at det ikke "lønner seg" å gi dårlig opplæring.

Statens vegvesen har igangsatt prosjektet "Krafttak for god føreropplæring". Prosjektet skal bidra til å få føreropplæringen som ble innført i 2005, til å virke etter intensjonene. Statens vegvesen samarbeider med trafikkskolebransjen og trafikklærerutdanningen for å kartlegge situasjonen med tanke på målrettede tiltak i 2008. Slike tiltak skal bl.a. sikre at trafikkskolene har nødvendig kunnskap og kompetanse for å kunne gjennomføre en god føreropplæring og i samsvar med regelverket.

Både førerkortkandidatene og deres foresattes kan og bør bidra for å sikre kandidatene en god føreropplæring. Ved valg av trafikkskole bør samme fremgangsmåte som ved kjøp av andre tjenester kunne benyttes, bl.a. bør flere trafikkskoler vurderes samtidig som det settes fokus på kvalitet. Det kan også være nyttig at foresatte er med på enkelte kjøretimer ved trafikkskolen, slik at de kan få viktige innspill til den anbefalte mengdetreningen. Det er av betydning at både foresatte og førerkortkandidatene er inneforstått med at føreropplæringen handler om å få kandidatene til å bli dyktige og trafikksikre sjåfører. Det handler altså ikke bare om å bestå førerprøven.