Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:405 (2007-2008)
Innlevert: 18.12.2007
Sendt: 18.12.2007
Besvart: 09.01.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Vestfold Fylkeskommune har, etter positive signaler fra Finansdepartementets politiske ledelse, søkt om å få anledning til å forskuttere anleggskostnader til oppstart av utbygging dobbeltspor Tønsberg-Barkåker på Vestfoldbanen.
Kan det gis noen antydning om når departementets avgjørelse eller svar på henvendelsen vil foreligge?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Saken er til behandling, og departementet vil gi et svar så raskt som mulig.