Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:413 (2007-2008)
Innlevert: 19.12.2007
Sendt: 19.12.2007
Besvart: 21.12.2007 av barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Cocoon ressurssenter for barnevern og etnisitet har bygd opp en privat institusjon og ønsker å gi et tilbud til ofre for menneskehandel, enslige mindreårige asylsøkere, barn som er utsatt for tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse og barn som har vært på flukt fra krig og har store traumer. På tross av mange meldinger fra ulike fagteam som ønsker å benytte seg av tilbudet, får de ikke en driftsavtale med Bufetat.
Hva kan statsråden gjøre for å sørge for at dette unike tilbudet kan benyttes?

Begrunnelse

Cocoon Ressursenter for barnevern og etnisitet ligger i Farsund kommune og er et tilbud til barn og unge med multikulturelle problemstillinger. Det som gjør denne barnevernsinstitusjonen spesiell, er fokuset på etnisitet og høy kompetanse innenfor det flerkulturelle barnevernet.
Barn og ungdom som er ofre for menneskehandel, vil hos Cocoon få et tilbud som møter deres individuelle behov med tanke på både sikkerhet, trygghet og trivsel. De barn og ungdommer som kommer til Cocoon, vil kunne ha opplevd både krig, fattigdom og nød. Noen kan ha vært på flukt, kanskje i flere år, de kan ha opplevd omsorgssvikt og overgrep, både fysisk og psykisk. Barn og ungdom som står i fare for eller er ofre for tvangsgifting og kjønnslemlestelse, vold og seksuelle overgrep, traumer og kriser, vil kunne få et tilrettelagt tilbud ved Cocoon.
Arbeidet ved Cocoon er todelt:

1. Cocoon barnevernsinstitusjon er godkjent av Bufetat og har plass til 8 barn i alder 12 - 18 (23) år.
2. Cocoon ressurssenter tilbyr konsulenttjenester og har i tillegg en avdeling ved Cocoon der hele familier kan få tilbud om opphold.

Hele institusjonen står klar til bruk, men mangler avtale med Bufetat.

Manuela Ramin-Osmundsen (A)

Svar

Manuela Ramin-Osmundsen: Jeg har oversendt svar på skriftlig spørsmål nr. 367 fra representanten Anne Margrethe Larsen 18. desember d.å. Jeg oppfatter spørsmålet fra representanten Molvær Grimstad som i innhold tilnærmet likt det spørsmål som ble stilt av representanten Larsen. Jeg viser derfor til svaret på skriftlig spørsmål nr. 367.