Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:416 (2007-2008)
Innlevert: 19.12.2007
Sendt: 20.12.2007
Besvart: 09.01.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I avisen Hamar Arbeiderblad kunne vi 19.12.07 lese om ei pleietrengende dame som allerede hadde fått sitt julebad, og neste bad ville for henne være 28. desember.
Er statsråden fornøyd med en slik praksis, og hvis ikke, hva vil statsråden gjøre for å bedre tilbudet til denne damen og andre som er i tilsvarende situasjon?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Det er faglige og trivselsmessige vurderinger knyttet til om personer skal bade/dusje eller vaskes i seng, og hvor ofte dette bør skje. Jeg forutsetter at de faglig ansvarlige for tjenesten foretar de nødvendige vurderinger av dette. Generelt vil jeg si at tilbud om å få dusje hver 14. dag hvis en ønsker å dusje oftere er ikke bra nok.

Etter min vurdering er det å bevilge nok penger til kommunene og faglig utvikling i samspill med de ansatte, og å lytte mer til brukerne med på å øke kvaliteten. Folk skal være trygge på at de får nødvendig hjelp når de har behov for det, og ikke være avhengig av den enkeltes lommebok. Det skal være fellesskapets ansvar. I dag er det over 160 000 ansatte i pleie- og omsorgssektoren, som hver og en gjør en kjempeinnsats for mennesker som trenger god hjelp og omsorg.

Samtidig er det slik at omsorgstjenestene står overfor store utfordringer knyttet til økende og endrede behov i befolkningen, og mange steder for få ansatte med relevant utdanning. Dette gjør at vi fortsatt har mye ugjort, og at det er behov for å fortsette å prioritere omsorgstjenesten.

Stortinget har for kort tid siden behandlet statsbudsjettet for 2008. Jeg er glad for å kunne slå fast at det er bred enighet om hovedlinjene i framtidas omsorg. Dette er helt avgjørende for å løse de utfordringer vi står overfor, både på kort og lengre sikt. Som del av budsjettbehandlingen er det også inngått en avtale mellom Kristelig Folkeparti, Venstre og regjeringspartiene. Avtalen konkretiserer og forsterker regjeringens Omsorgsplan 2015, noe som vil bidra til både en mer verdig eldreomsorg, mer kompetanse, bedre dimensjonering og en aktiv omsorg.