Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:421 (2007-2008)
Innlevert: 20.12.2007
Sendt: 21.12.2007
Besvart: 08.01.2008 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Norske Skog kunngjorde i forrige uke at de ønsker å regnskapsføre verdiene av sine kraftavtaler, også i Norge. Denne avgjørelsen har vekket berettiget harme hos mange, blant andre undertegnede og statsråden.
Mener statsråden at kraftavtalen som ble inngått mellom Norske Skog og Statkraft om kraftleveranser i perioden 2011 til 2020 innebærer at Norske Skog ikke har anledning til å regnskapsføre verdien av kraftavtalen, og vil statsråden ta initiativ til en juridisk vurdering av dette forholdet?

Begrunnelse

Statkrafts jurister uttaler at kraften fritt kan videreselges, det er åpenbart at finansfolkene og juristene i Norske Skog også mener dette. At et eventuelt videresalg av kraften ikke vil være moralsk riktig og et svært uheldig signal å sende under prosessen frem mot en innføring av industrikraftregime er åpenbart, men det hjelper ikke til å redde arbeidsplassene på Skogen.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Norske Skog er en viktig industriaktør i Norge. Jeg har hatt kontakt med skogeiere, ledelse og tillitsvalgte for å bli oppdatert om situasjonen i selskapet. Regjeringen er opptatt av at industrien skal ha gode og stabile rammevilkår i Norge.

På generelt grunnlag kan kommersielle langsiktige kraftavtaler omsettes, og dersom det ikke foreligger spesielle avtalemessige forhold, vil ikke norsk lov forhindre at Norske Skog selger kraften i avtalen. Vilkårene i denne avtalen er ikke kjent for departementet, herunder om kraften kan videreselges eller ikke. Kraftavtalen mellom Norske Skog og Statkraft er inngått på kommersielle vilkår, og er bindende for partene.

Jeg har fått bekreftet at de vurderinger Statkraft offentlig har gitt uttrykk for, er i henhold til vilkårene i avtalen. Det er derfor ikke aktuelt for meg å ta ytterligere initiativ til en juridisk vurdering av Norske Skogs disposisjoner i denne saken.