Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:428 (2007-2008)
Innlevert: 02.01.2008
Sendt: 03.01.2008
Besvart: 10.01.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Før jul ble det kjent at StatoilHydro og Shell skrinlegger sitt prosjekt om gasskraftverk på Tjeldbergodden. Dette skyldtes delvis manglende økonomi og delvis manglende avklaringer fra myndighetene. Statsråden har deretter bedt Shell utrede bygging av et "dedikert" gasskraftverk på Aukra. Det er dog ingen grunn til å tro at økonomien vil være bedre i et slikt gasskraftverk.
Med den bakgrunn, hva vil statsråden bidra med økonomisk og politisk til et anlegg på Aukra som ikke var mulig for prosjektet på Tjeldbergodden?

Begrunnelse

I ANB-NTBs sak fra statsrådens pressekonferanse 20/12 stod det:

"Olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp) vil be Shell utrede mulighetene for å bygge et eget gasskraftverk som kan forsyne Ormen Lange med elektrisk strøm. Det er en forutsetning at et slikt kraftverk bygges med CO2-rensing, sa Haga da hun i går møtte pressen. I hvilken grad staten kan bidra med kostnadsdekning for renseprosessen ville hun ikke gå inn på."

Det hadde også vært interessant om statsråden vil gi en faglig begrunnelse og konsekvensanalyse for ulike energi- og miljøaspekt ved at Aukra gasskraftverket må være "dedikert" til Ormen Lange, fremfor at det samme kraftverket også kan forsyne Midt-Norge for øvrig med strøm ved leilighet.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Selv om StatoilHydro har besluttet å stoppe videre utredningsarbeid rundt gasskraftverket på Tjeldbergodden, er det viktig å jobbe videre med alternative muligheter for ny kraftproduksjon i Midt-Norge. Landsdelen er i en underskuddssituasjon og har en sårbar strømforsyning. Jeg vil i denne sammenheng også vise til mitt svar på spørsmål nr. 426 til skriftlig besvarelse.

Det er flere aktuelle prosjekter i Midt-Norge. Som et ledd i arbeidet med kraftsituasjonen i denne regionen, har jeg gjennomført møter med alle aktørene som har planer for ny gasskraftproduksjon. I tillegg til StatoilHydro (Tjeldbergodden) gjelder dette blant annet Industrikraft Midt-Norge (Skogn) og Industrikraft Møre (Elnesvågen).

Det er fortsatt betydelige utfordringer knyttet til øvrige prosjekter, ikke minst når det gjelder lønnsomhet. På den annen side er de planlagte kraftverkene mer tilpasset kraftsituasjonen i regionen. Jeg vil understreke at vi i denne fasen må holde alle muligheter åpne.

I dag forsynes Ormen Lange med strøm fra nettet og er blant de største strømforbrukerne i Midt-Norge. Det kan være grunnlag for å vurdere etablering av kraftproduksjon i tilknytning til Ormen Lange-anlegget på Aukra. Jeg har derfor signalisert at jeg vil be Shell, som operatør på Ormen Lange, utrede disse mulighetene. Det er for tidlig å si om dette vil være en ønskelig løsning.

Det er også for tidlig å gi en faglig begrunnelse og konsekvensanalyse for ulike energi- og miljøaspekt ved et gasskraftverk på Aukra. Det er nettopp disse spørsmålene jeg ønsker at en utredning skal belyse. Dette vil jeg derfor komme tilbake til på et senere tidspunkt.