Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:432 (2007-2008)
Innlevert: 07.01.2008
Sendt: 08.01.2008
Besvart: 14.01.2008 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Jeg viser til svar på spørsmål 393 som var mangelfullt. Det er feil at vedtaket om avvisning ikke er påklaget. For det andre kan det synes som om Mattilsynet ikke er en serviceinstitusjon, men en etat som bidrar til økt byråkrati. Matilsynet bestrider ikke kompetent amerikansk myndighet, men godtar likevel ikke de sertifikater som de utsteder. Å avklare dette med amerikanske myndigheter burde kunne skje raskt.
Vil statsråden raskt avklare saken med amerikanske myndigheter og gi oppsettende virkning?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Representanten Asmyhr følger opp sitt tidligere spørsmål nr 393 der han hevder at Mattilsynets grensekontroll hindrer import av helsekostprodukter fra USA med begrunnelse i at feil myndighet i USA har undertegnet eksportpapirene. Representanten Asmyhr hevder at svaret var mangelfullt.

Mattilsynet har opplyst om at et vareparti proteinpulver eller proteindrikk fra USA ble avvist ved Mattilsynets grensekontrollstasjon i Borg Havn den 30.11.2007, grunnet manglende veterinær underskrift på helsesertifikatet som fulgte forsendelsen.

Mattilsynet bekrefter at avvisningsvedtaket ikke er påklaget. Mattilsynet har derimot gitt importøren utvidet klagefrist til 15.1.2008.

Mattilsynet har på et tidlig stadium orientert importøren om hva som var mangelfullt ved dokumentene som fulgte varen (manglende veterinærattestasjon), slik at importøren har hatt tid til å skaffe riktig dokumentasjon. Mattilsynet sjekker også saken med EU-kommisjonen og har diskutert den med andre lands myndigheter. Vi kan ikke se at representanten Asmyhr har belegg for å hevde at Mattilsynet ikke yter tilfredsstillende service i denne saken.

Importkravene er nedfelt i felles EØS-regelverk. Importregelverket kan oppleves som strengt, men bestemmelsene er viktige blant annet for å forebygge innslep av alvorlig smittsomme dyresykdommer.

Jeg kan ikke se at det er grunnlag for at jeg skal ta noe initiativ overfor amerikanske myndigheter i denne saken og jeg viser forøvrig til mitt svar av 21.12.2007.