Skriftlig spørsmål fra Karen Marie Hartmark (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:450 (2007-2008)
Innlevert: 09.01.2008
Sendt: 10.01.2008
Besvart: 16.01.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Karen Marie Hartmark (KrF)

Spørsmål

Karen Marie Hartmark (KrF): Styret i Sørlandet sykehus HF vedtok 2. januar 2008 å legge ned Mandal sykehus. Statsråden uttalte i stortingsdebatt 17. desember 2007 at vesentlige endringer av pasienttilbudet skal behandles i styret til Helse Sør-Øst.
Vil statsråden sørge for at saken blir behandlet i styrende organer, siden dette er en vesentlig endring av pasienttilbudet, og heller ikke i tråd med Soria Moria-erklæringen, der det står at ingen lokalsykehus skal legges ned?


Begrunnelse

Representanten Klungland fra Arbeiderpartiet uttalte i stortingssalen 17. desember 2007 at Mandal sykehus ikke skulle legges ned. Dette er nå vedtatt på styremøte i Sørlandet sykehus HF 2. januar 2008.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Styret for Sørlandet sykehus HF behandlet på sitt møte 2. januar d.å. sak 02/08 spørsmålet om overføring av rehabiliteringsvirksomheten fra Mandal til Sørlandet sykehus HF, Kristiansand.

Helse Sør-Øst RHF har fått saken oversendt fra Sørlandet sykehus HF, og har nå til behandling hvordan saken skal håndteres fra det regionale helseforetaket sin side. Helse Sør-Øst RHF vil behandle saken etter gjeldende fullmakter som følger av helseforetaksloven, og jeg vil bli orientert om resultatet av denne behandlingen når den er avsluttet.