Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:461 (2007-2008)
Innlevert: 10.01.2008
Sendt: 11.01.2008
Besvart: 17.01.2008 av justisminister Knut Storberget

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Det er blitt kjent at 330 skvadronen i forbindelse med redningsaksjoner har store problemer med å få de eksisterende varmesøkende kameraene til å fungere. Det utføres redningstjenester ofte i ekstreme værsituasjoner med svært lite dagslys. Manglende funksjonelt utstyr kan medføre at redningsoperasjoner kompliseres og at menneskeliv kan settes i fare.
Vil statsråden nå ta initiativ til at nye varmesøkende kameraer snarlig kommer på plass på redningshelikoptrene?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Som ansvarlig for den offentlige redningstjenesten er det min oppgave å sørge for at de ressurser som dette ansvaret omfatter, har det utstyret og de hjelpemidler som kreves for å utføre det vanskelige arbeidet de er satt til å gjøre. Dette gjelder også for redningshelikoptertjenesten som i årets budsjett er tilgodesatt med hele 160 mill kr ekstra ift foregående år, bl.a. for å kunne komme de nødstedte raskere til unnsetning ved at alle baser i løpet av året får tilstedevakt med lege. I tillegg vil det innen 1.1.2009 også etableres en ny redningshelikopterbase i Florø.

Når det gjelder behovet for nye moderne varmesøkende kamera er det min generelle prioritering å sørge for dette i forbindelse med anskaffelsen av nye redningshelikoptre som skal innfases i perioden 2011-2014. Beregninger foretatt av Forsvaret har så langt vist at det tar svært lang tid (inntil 3 ½ år) å bytte ut kameraene på dagens helikoptre og at disse derfor får en svært kort nytteperiode. Det må også understrekes at det ikke er noe som tyder på generell svikt i alle disse kameraene. Ankepunktet er at det finnes bedre kameraer på markedet. Justisdepartementet har for øvrig avsatt 6 mill kr. til å anskaffe kameraer som ikke lar seg reparere.

Jeg vil imidlertid sørge for at det arbeides videre for å undersøke om det kan finnes egnede løsninger som kan innføres på redningshelikoptrene innenfor en kortere tidshorisont.