Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:467 (2007-2008)
Innlevert: 14.01.2008
Sendt: 14.01.2008
Besvart: 18.01.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Regjeringen har besluttet at Norges Veterinærhøyskole skal lokaliseres på Ås og samlokaliseres med Universitetet. Det fremgår av pressemelding at det blir igangsatt prosjektering av nye bygg i regi av Statsbygg. Odontologibygget og Høyskolen i Bergen har i årevis ventet på startbevilgning og står som prioriterte byggeprosjekt i statsbudsjettet. Regjeringens passivitet i forhold til utdanningsbygg har skapt store utfordringer.
Kan Regjeringen bekrefte at prosjektet på Ås vil komme etter disse prioriterte byggene?

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg kan bekrefte at realiseringen av ny bygningsmasse på Ås ikke vil endre Regjeringens prioritering av nye bygg i universitets- og høyskolesektoren, jf. St.prp. nr. 30 (2007-2008). Nytt odontologibygg ved Universitetet i Bergen og nybygg ved Høgskolen i Bergen som representanten Hansen trekker frem i sitt spørsmål vil således bli prioritert før nybygg på Ås.