Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:462 (2007-2008)
Innlevert: 11.01.2008
Sendt: 14.01.2008
Besvart: 25.01.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Fra 1. februar overtar Norwegian flygninger av Forsvarets personell. I den forbindelse oppretter Norwegian flyrute mellom Bardufoss-Oslo og Oslo- Bardufoss, med færre avganger enn det som SAS har i dag. Dersom SAS reduserer eller stanser sine flygninger på Bardufoss, vil flytilbudet for befolkningen i Bardufoss-regionen kunne bli dramatisk dårligere.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at flytilbudet mellom Bardufoss-Oslo Oslo-Bardufoss ikke blir dårligere enn i dag, men heller blir bedre med flere avganger?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: SAS annonserte i går at selskapet vil slutte å fly fra Bardufoss etter 12. mai i år.

Innenfor dagens regulering har ikke staten mulighet til å bestemme pris eller rutetilbud på kommersielle flystrekninger i Norge, eller mellom Norge og andre EU/EØS land. Flytilbudet på Bardufoss lufthavn vil derfor være bestemt av tilbud og etterspørsel i flyreisemarkedet, og eventuelle endringer i rutetilbudet vil være opp til det enkelte flyselskap å bestemme.

Samferdselsdepartementet har anledning til å innføre Forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT) på flyruter for deretter å kjøpe flyrutetjenester etter anbud fra flyselskapene. En forutsetning for en slik inngripen i markedet er imidlertid at den samlede transportstandarden i en region legges til grunn, og at det er flytransport som er best i stand til å ivareta transportbehovet. Det forutsettes i tillegg at det ikke eksisterer tilstrekkelig trafikkgrunnlag for kommersiell rutetrafikk. Transportstandarden i Bardufossregionen har blitt sett på som tilfredsstillende og det har derfor ikke vært aktuelt å gå inn med kjøp av flyruter. Avtalen om flygning av Forsvarets personell som Norwegian overtar 1. februar d.å., er med på sikre passasjergrunnlaget for flyruten Bardufoss - Oslo og Oslo - Bardufoss.