Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:500 (2007-2008)
Innlevert: 18.01.2008
Sendt: 21.01.2008
Besvart: 31.01.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I slutten av desember 2007 lanserte ministeren tanken om et dedikert gasskraftverk på Ormen Lange-anlegget. I sitt svar på spm 428 som berørte nettopp dette, viser ministeren blant annet til utfordringene knyttet til lønnsomhet for gasskraftverk i regionen.
Har ministeren vurdert om et slikt dedikert anlegg kunne blitt omfattet av offshorebeskatning, og hvilke forutsetninger krever en slik løsning vedrørende for eksempel størrelse på kraftverket og distanse fra land?

Begrunnelse

Situasjonen i Midt-Norge blir fort prekær, og det er viktig å se etter alternative løsninger på kraftbehovet. Å la offshore gasskraftverk omfattes av offshore beskatning kan bidra til bedre lønnsomhet for et slikt anlegg. En lignende løsning ble gjort på Snøhvitprosjektet med tanke på Melkøya-anlegget. Det er imidlertid flere ting som må avklares hvis man åpner for dette, som for eksempel om det skal være størrelsesbegrensninger for et slikt anlegg, hvor langt det eventuelt må ligge fra land og om kraftverket vil kunne levere eventuell overskuddskraft til land.
I sine svar på spm 426 og 428 sier ministeren at man må se etter nye løsninger for regionen og at hun vil "holde alle muligheter åpne". Å la offshore gasskraftverk omfattes av beskatningsreglene for offshore installasjoner kan være en slik løsning.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Jeg er svært opptatt av kraftsituasjonen i Midt-Norge. Som et ledd i arbeidet med kraftsituasjonen i denne regionen, har jeg tatt opp spørsmålet om det er grunnlag for å vurdere etablering av kraftproduksjon knyttet til Ormen Lange-anlegget på Aukra.

Olje- og energidepartementet har derfor tatt kontakt med Shell, som operatør på Ormen Lange, for å utrede disse mulighetene. Det er riktig at det er betydelige utfordringer knyttet til lønnsomhet for gasskraftverk i regionen.

Dialogen med Shell er nylig innledet. Om et dedikert gasskraftverk er det mest hensiktsmessige og om et slik gasskraftverk skal legges under petroleumsbeskatning er blant de forhold som vil bli vurdert.