Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:510 (2007-2008)
Innlevert: 21.01.2008
Sendt: 22.01.2008
Besvart: 24.01.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): I en samtale om miljø og energi med elever på Oslo Katedralskole 15.01.08 var statsminister Jens Stoltenberg krystallklar da han uttalte seg om kjernekraft. Ifølge Dagbladet.no sa statsministeren "Jeg er imot atomkraft, la meg starte med det. Atomkraft er og vil bli en diskusjon i mange land, men ikke i Norge".
Kan energiministeren, til tross for statsministerens utsagn, love at Thoriumutvalgets rapport blir gjenstand for offentlig debatt?

Begrunnelse

Når statsministeren i realiteten sier at atomkraft ikke engang skal være diskusjonstema i Norge, så kan man spørre seg hvorfor Regjeringen gav etter for press fra FrP og nedsatte Thoriumutvalget. Det er ønskelig med en avklaring på hvorvidt utvalgets resultat vil få en grundig debatt i etterkant.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Thoriumutvalget ble nedsatt av Olje- og energidepartementet for å etablere et best mulig faktagrunnlag rundt muligheter og risiko ved bruk av thorium til energiproduksjon på lang sikt. Utvalgets rapport vil være offentlig og vil bli gjenstand for oppfølging og debatt når den foreligger.