Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:511 (2007-2008)
Innlevert: 22.01.2008
Sendt: 23.01.2008
Besvart: 28.01.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Media i uke 4 har hatt bred dekning av problematikk knyttet til utslipp fra dieselbiler uten partikkelfilter. I Aftenposten 22.01.08 er både finansminister Kristin Halvorsen og statssekretær Geir Axelsen positive til et forslag om støtteordninger for ettermontering av partikkelfilter i (eldre) dieselbiler. I Dokument nr. 15, spm 914 tok undertegnede opp nettopp denne problemstillingen med daværende miljøvernminister Helen Bjørnøy.
Kan nåværende minister bekrefte at man nå ser nærmere på en slik ordning?

Begrunnelse

Skriftlig spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 914 (2006-2007).
Se lenke: http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=37084

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Regjeringen er opptatt av at lokale luftforurensningsproblemer skal forebygges og reduseres, og partikkelutslipp fra kjøretøy er en betydelig kilde til slike lokale problemer. Det er allerede gjennomført endringer i bilavgiftene i en miljøvennlig retning og innført en ekstraordinær vrakpant for de mest forurensende dieselbilene for 2008. Ytterligere tiltak for å få ned utslippene vurderes fortløpende, og det er satt i gang arbeid med en egen handlingsplan for lokal luftkvalitet.

Jeg ser det som viktig å stimulere til reduserte utslipp av partikler, og er positiv til bl.a. å se nærmere på etablering av støtteordninger for ettermontering av partikkelfilter i eldre dieselbiler.