Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:514 (2007-2008)
Innlevert: 22.01.2008
Sendt: 23.01.2008
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 30.01.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Installering av alternative oppvarmingskilder er et av Regjeringens tiltak for et bedre miljø og en bedret kraftsituasjon. Blant annet kan man søke støtte til installering av pelletskaminer og luft til jord varmepumper hos Enova. Undertegnede er imidlertid gjort kjent med at det på luft-til-luft varmepumper kreves en miljøavgift ved innkjøp, i tillegg til at gassen som benyttes er ilagt miljøavgift.
Hva er begrunnelsen for innkrevingen av en slik avgift, når slik installajson er å anse som et miljøtiltak?

Begrunnelse

I tillegg til at det er spesifisert 1 prosent miljøavgift på regningen, er vi gjort kjent med at prisen på den miljøvennlige gassen som brukes i disse pumpene er uforholdsmessig høy som følge av miljøavgift.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Spørsmålet ble overført fra olje- og energiministeren.

Jeg antar at den miljøavgift på varmepumper det siktes til er avgiften på klimagassene hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK). Avgiften ble innført i 2003 og formålet er å redusere utslippene av HFK og PFK gjennom å stimulere til bruk av alternative gasser og til utvikling av ny teknologi som ikke bruker HFK og PFK. Avgiftssatsene på HFK og PFK er gradert ut fra gassenes globale oppvarmingspotensiale, dvs. at de ulike HFK- og PFK-forbindelsene har ulike avgiftssatser avhengig av hvor kraftig klimaeffekt de antas å ha. Avgiften skal i utgangspunktet beregnes ut fra varens nettovekt. For HFK og PFK som inngår som bestanddel i andre produkter (for eksempel i kjøleskap, frysere, luftkondisjonerings-anlegg) skal det betales avgift av andelen HFK og PFK. Dersom mengden HFK/PFK i en vare ikke kan dokumenteres, betales avgift etter nærmere fastsatte grunnlag, jf. særavgiftsforskriften § 3-18-2. Avgiften beregnes vel innførsel og produksjon. Det er importør/produsent som er ansvarlig for å beregne korrekt avgift og innbetale denne til toll- og avgiftsmyndighetene.