Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:523 (2007-2008)
Innlevert: 25.01.2008
Sendt: 25.01.2008
Besvart: 01.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I forbindelse med bruprosjekter der bru avløser ferje kan statens utgifter til drift av ferje regnes inn som finansieringsbidrag i bruprosjektet med tidsramme 15 år. En bru varer i minst 50 år. Statens innsparinger fra avsluttet ferjedrift er derfor betydelig. En utvidelse av tidsperioden kan være avgjørende for at flere slike prosjekt kan realiseres.
Vil statsråden ta initiativ til at perioden for finansieringsbidrag fra statens innsparte ferjeutgifter blir utvidet ut over gjeldende opplegg med 15 år?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er kjent med problemstillingen som stortingsrepresentant Sortevik trekker frem.

Ulike sider ved ordningen med alternativ bruk av ferjetilskudd er til vurdering, herunder ses det nærmere på problemstillingen som reises i spørsmålet. Det er foreløpig for tidlig å kunne gi en konklusjon. Jeg vil komme tilbake til Stortinget med evt. endringer i ordningen for alternativ bruk av ferjetilskudd så raskt det lar seg gjøre.