Skriftlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:542 (2007-2008)
Innlevert: 29.01.2008
Sendt: 29.01.2008
Besvart: 04.02.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Denne representant har registrert at Utenriksdepartementet har iverksatt en intern evaluering av forhold rundt angrepet på hotell Serena i Kabul, Afghanistan, den 14. januar i år.
Vil departmentet ved gjennomføringen av evalueringen også anvende ekstern ekspertise og i så tilfelle hvilken, når vil resultatet av evalueringen foreligge, og i hvilken form vil evalueringen bli gjort tilgjengelig for Stortinget?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Regjeringen deler ønsket om å få belyst hendelsene rundt terrorangrepet i Kabul på best mulig måte. Arbeidet med å foreta en fullstendig gjennomgang av alle relevante spørsmål ble iverksatt dagen etter at angrepet fant sted.

Gjennomgangen foretas av de tre berørte departementer - Utenriks-, Justis- og Forsvarsdepartementet - med underliggende etater. Samlet har disse institusjonene den nødvendige bredde til å kunne besvare alle relevante spørsmål om sikkerhet knyttet til forberedelsene og gjennomføringen av min reise til Afghanistan.

Arbeidet har høyeste prioritet. Samtidig har jeg vært opptatt av at vi må ta den tid som er nødvendig for å sikre et resultat som gir oversikt over hendelsesforløpet fra terrorangrepet mot hotell Serena og erfaringer fra planleggingen av mitt besøk til Kabul, samtidig som vi får best mulig lærdom med tanke på sikkerhetsrutiner for framtidige besøk til utsatte områder.

Jeg vil selvsagt stå til disposisjon for å gi orienteringer og svare på spørsmål fra Stortingets organer om disse spørsmålene.

I tråd med samtaler med de parlamentariske lederne vil jeg i min muntlige redegjørelse for Stortinget den 5. februar d.å. gi en bred presentasjon av norsk Afghanistan-politikk, i tråd med den anmodningen et samlet Storting fremmet 5. desember 2007 og som Stortingets presidentskap i brev av 22. januar 2008 har samtykket i at jeg holder. Når det gjelder oppsummering av departementenes gjennomgang av terroranslaget i Kabul, vil jeg konsultere Den utvidede utenrikskomitéen om dette i det berammede møtet den 6. februar d.å.

Rapportene fra departementenes gjennomgang vil bli presentert for offentligheten senere samme dag.