Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:549 (2007-2008)
Innlevert: 29.01.2008
Sendt: 30.01.2008
Besvart: 06.02.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): I Soria Moria-erklæringen står det at det er Regjeringens mål å få på plass et industrikraftregime. Under møte med trøndersk næringsliv den 21.01.08 gir Åslaug Haga uttrykk for at slike planer nå er lagt på is.
Kan statsråden redegjøre for hva de mener om industrikraft og om det er slik at Regjeringen nå oppfordrer industrien til å finne ut av dette på egenhånd?

Begrunnelse

På følgende link kan man lese:
http://ie-aktuelt.industrienergi.no/default.asp?id=1057
"På møtet på Stjørdal gjorde hun det klart at avtaler om billig strøm til industrien som regjeringen bidrar med, kan vi bare glemme".

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Regjeringen er svært opptatt av vilkårene for kraftforedlende industri i Norge.

EØS-avtalen hindrer muligheten for myndighetsbestemte kraftkontrakter. Dette forhindrer ikke at vi har stor oppmerksomhet på saken. I tråd med Soria Moria-erklæringen arbeider Regjeringen for at kraftforedlende industri skal ha langsiktige og konkurransedyktige samlede rammevilkår.

Regjeringen ser positivt på at det er inngått et stort omfang av kommersielle kraftavtaler. De fleste avtalene er inngått med Statkraft SF, og Regjeringen gir klart uttrykk for en ambisjon om at denne utviklingen fortsetter.