Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:550 (2007-2008)
Innlevert: 29.01.2008
Sendt: 30.01.2008
Besvart: 06.02.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): I Dagsnytt 18 24.01 tilkjennegir SPs Erling Sande en pragmatisk tilnærming i forhold til tidsfristen Regjeringen har satt for CO2-rensing av gasskraftverket på Kårstø. Statsråden har tidligere gitt uttrykk for at 2012 er den absolutte fristen for å ha på plass et slikt fullskala renseanlegg.
Kan dette tolkes slik at statsråden nå vil vurdere å lempe noe på den absolutte tidsfristen for rensing på Kårstø, for eksempel for å kunne inkludere norsk renseteknologi?

Begrunnelse

Blant annet i interpellasjonsdebatten 7. desember 2007 (http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=38611) sa statsråden at det var Regjeringens tidsplan som lå til grunn, altså rensing senest i 2012.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Regjeringen fastsatte i fjor høst prinsipper for prekvalifisering av interessenter for å bygge et fangstanlegg for CO2 ved gasskraftverket på Kårstø. Aktører med teknologi av ulik modenhetsgrad får mulighet til å prekvalifisere seg. Dette innebærer at både norske og utenlandske aktører kan melde sin interesse. Vi ønsker med dette å legge til rette for å utvikle et bredt leverandørmarked innenfor fangst av CO2.

Gassnova arbeider med å forberede grunnlaget for en investeringsbeslutning for CO2-fangstanlegget på Kårstø. I løpet av februar vil Gassnova vurdere hvilke aktører, som i henhold til prekvalifiseringsgrunnlaget, er kvalifisert til å være med videre i konkurransen om kontrakten for å bygge fangstanlegget.

Målsettingen er å etablere fullskala CO2-håndtering på Kårstø så raskt som mulig. Et omfattende arbeid skal gjennomføres frem mot en ferdigstillelse av investeringsgrunnlaget høsten 2009. Når grunnlaget for investeringsbeslutning foreligger fra Gassnova, vil vi ha mer detaljert oversikt over fremdriftsplanen for byggingen av fullskalaanlegget for CO2-fangst på Kårstø, og når fangstanlegget kan forventes å være i drift.

Med bygging av et anlegg for fangst av CO2 på Kårstø, vil regjeringen gi et viktig bidrag til å videreutvikle kunnskap om CO2-fangst og oppskalere slik teknologi. Det er viktig at oppstartstidspunktet kommer så raskt som mulig. Samtidig er det helt avgjørende at vi lykkes få på plass gode teknologiske løsninger og anlegg for fangst og lagring av CO2 som fungerer godt.