Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:553 (2007-2008)
Innlevert: 29.01.2008
Sendt: 30.01.2008
Besvart: 11.02.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Gjennom blant annet TV-oppslag er det kommet frem at pleietrengende i Nesna kommune i Nordland får bade/dusje kun to ganger i måneden. De Rød-grønne lovte i valgkampen at de eldre som hadde behov for pleie skulle få en verdig eldreomsorg som det "skinte" av.
Mener statsråden Nesna kommune gir sine pleietrengende en verdig eldreomsorg når de ikke får bade/dusje mer enn to ganger i måneden?

Begrunnelse

I TV Nordland den 18 januar ble det vist en reportasje hvor det kom frem at eldre på institusjon fikk dusje/bade to ganger i måneden. I tillegg har jeg mottatt mail fra flere innbyggere i kommunen, hvor en sier, sitat:" Ville bare informere deg om at her er tingene helt uten styring.. Nesna Kommune tilbyr de eldre på hjemmet dusj/bading hver 14.dag" sitat slutt. Fagansvarlig slo i TV-innslaget fast at forholdene ikke var akseptable, og at siden budsjettet var vedtatt hadde de økt antall personer på institusjonen med 4 uten at de hadde blitt tilført ekstra bemanning. Dette gjør selvfølgelig situasjonen enda verre, og kan føre til et enda dårligere tilbud til de som trenger pleie i Nesna kommune. Nesna kommune styres av en ordfører fra Arbeiderpartiet. De rød-grønne partiene lovte i valgkampen at de skulle skaffe en eldreomsorg som det skulle skinne av. Nesna er nå styrt av Arbeiderpartiet, Norge er styrt av et rød-grønnt flertallsstyre hvor Arbeiderpartiet er med, slik at muligheten for å oppfylle valgløftene i høyeste grad skulle være til stede.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Spørsmålet om hyppighet av vask og stell av beboere på institusjon er tilknyttet faglige og trivselsmessige vurderinger. Det er på generell basis ikke en god nok omsorg for pasienter å begrense dette til to ganger i måneden dersom pasienten ønsker vask og stell oftere. Jeg tar samtidig utgangspunkt i at de faglig ansvarlige for dette stellet på institusjonene foretar de nødvendige vurderinger tilknyttet dette.

Etter min mening er faglig utvikling i samspill med de ansatte og å lytte mer til brukerne, med på å øke kvaliteten i pleie- og omsorgssektoren. Folk skal være trygge på at man får nødvendig og god hjelp ved behov, og at man ikke er avhengig av den enkeltes lommebok. Dette skal være fellesskapets ansvar. I dag er det over 160 000 ansatte i sektoren, som hver og en gjør en kjempeinnsats for mennesker som trenger god hjelp og omsorg.

Samtidig er det slik at omsorgstjenestene står overfor store utfordringer knyttet til økende og endrede behov i befolkningen, og mange steder er det for få ansatte med relevant utdanning. Dette gjør at vi fortsatt har mye ugjort, og at det er behov for å fortsette å prioritere omsorgstjenesten.

Stortinget har nylig behandlet statsbudsjettet for 2008. Jeg er glad for å kunne slå fast at det er bred enighet om hovedlinjene i framtidas omsorg. Dette er helt avgjørende for å løse de utfordringer vi står overfor, både på kort sikt og fremover. Som del av budsjettbehandlingen ble det også inngått en avtale mellom Kristelig Folkeparti, Venstre og regjeringspartiene. Avtalen konkretiserer og forsterker Regjeringens Omsorgsplan 2015, noe som vil bidra til både en mer verdig eldreomsorg, mer kompetanse, bedre dimensjonering og en aktiv omsorg.