Skriftlig spørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:562 (2007-2008)
Innlevert: 30.01.2008
Sendt: 31.01.2008
Besvart: 07.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Vil statsråden sørge for at det ved utlysing av ny konsesjon for fly fra Røros blir lagt vekt på at man får flytider som er hensiktsmessige for befolkning og næringsliv på Røros?

Begrunnelse

I forbindelse med konkursen i Coast Air har spørsmålet om ruteflytrafikken til Røros blitt aktualisert. Frem til nå har Røros hatt et dårlig flytilbud, med svært ukurante rutetider som i liten grad imøtekommer næringslivets, reiselivets og innbyggernes behov. I vilkårene for dagens rutetilbud står det ingenting om rutetidene, men at "Publikums etterspørsel etter flyreiser skal hensyntas".

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: For å sikre et godt flytilbud på en del flystrekinger hvor det ikke eksisterer tilstrekkelig trafikkgrunnlag for kommersiell drift, kjøper staten flyrutetjenester av flyselskaper. Kontrakt for å drive disse rutene tildeles etter en anbudskonkurranse som er åpen for alle flyselskap som er godkjent i EØS - området. Rutetilbud og pris vurderes ved hver anbudsutlysning.

I tilknytning til ruten Røros-Oslo v.v er det for inneværende anbudsperiode fastsatt et krav om seks ukentlige avganger tur/retur med trafikkplikt alle dager unntatt lørdag. Samferdselsdepartementet har merket seg synspunktene som kom frem fra lokalt hold i høringen til neste anbudsutlysning hvor det ble uttrykt et ønske om et utvidet rutetilbud. Dette vil bli vurdert, men det er for tidlig å si hvilken løsning som blir valgt for ruten Røros - Oslo v.v. Dette blir først klart når anbudet lyses ut våren 2008.

På bakgrunn av at Coast Air 23. januar i år slo seg selv konkurs, opphørte alle flygninger på ruten Fagernes - Oslo v.v og Røros - Oslo v.v. Departementet har startet arbeidet med å få på plass nye kontrakter om rutedrift fram til ny anbudsperiode starter 1. april 2009. En midlertidig løsning fram til dette arbeidet er avsluttet, ble etablert sist fredag, med oppstart allerede denne uken.