Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:565 (2007-2008)
Innlevert: 31.01.2008
Sendt: 31.01.2008
Besvart: 06.02.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Aker Kværner har lenge vært tydelige på at de tidligst vil ha fullskala renseteknologi klar i 2013. Dette ble tydelig kommunisert overfor daværende energiminister Enoksen på samrådsmøte om CO2-håndtering 26/1-07. Statssekretær Stubholt hevdet i politisk kvarter at Aker Clean Carbon skal kunne levere fullskala anlegg i 2012.
Hvor har Aker Kværner offentlig sagt at de tar sikte på å ha fullskala Co2-rensing klar i 2012?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Aker og Aker Clean Carbon har presentert meget interessante planer om en pilot for fangst av CO2 på Kårstø. Utvikling av kostnadseffektiv teknologi er av avgjørende betydning for at CO2-fangst skal bli et godt virkemiddel i kampen mot global oppvarming.

I forbindelse med Akers lansering av planene om en pilot for CO2-fangst, har jeg registrert selskapets signaler i presseinformasjon 24. januar om at Aker Clean Carbon har bekreftet interesse for å delta i videre studier og etter hvert bygging av fullskalaanlegget på Kårstø. Basert på materialet fra samme presseinformasjon, går det frem at et fullskala fangstanlegg basert på Aker Clean Carbons Just Catch-teknologi vil kunne stå klart i 2012.

I forhold til oppstartstidspunkt, er jeg imidlertid opptatt av at Gassnova nå får gjort en grundig og ordentlig prekvalifisering av mulige leverandører av fangstanlegget på Kårstø. Gjennom denne prosessen vil vi få bedre kunnskap om når de forskjellige teknologileverandørene vil kunne være i stand til å levere et fullskala CO2-fangstanlegg. Og det er denne informasjonen Regjeringen vil ta stilling til når investeringsgrunnlaget for CO2-fangsanlegget på Kårstø foreligger høsten 2009.