Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:577 (2007-2008)
Innlevert: 01.02.2008
Sendt: 01.02.2008
Besvart: 08.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I vintersesongen brukes det i Norge store mengder veisalt og ferrocyanid på norske veier for å holde disse bare. Man vet at dette ikke er heldig for bilkarosserier, mens miljø, klima eller eventuelle menneskelige konsekvenser av dette er mindre kjent.
Kan ministeren fremskaffe en oversikt over hvor store mengder det brukes av disse stoffene årlig, gjerne brutt ned på fylker?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Ifølge opplysninger jeg har fått fra Statens vegvesen, ble følgende mengder salt benyttet på riks- og fylkesveger i vintersesongen 2006/2007:

Region øst 47431 tonn

Region sør 38642 tonn

Region vest 26307 tonn

Region midt 16478 tonn

Region nord 8252 tonn

Totalt i landet 137109 tonn

Opplysningene foreligger ikke på fylkesnivå.

Mengder antiklumpemiddel (ferrocyanid) er utifra saltforbruket anslått til ca 13700 kg på landsbasis.