Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:591 (2007-2008)
Innlevert: 04.02.2008
Sendt: 05.02.2008
Besvart: 14.02.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Tidsperspektivene for fullskala CO2-rensing på Kårstø har allerede blitt forskjøvet i forhold til Soria Moria-erklæringen. Flere aktører regner også med at prosjektet vil bli ytterligere forsinket, selv om regjeringen så langt fastholder 2012 for realisering.
Vil en eventuell forsinket fremdriftsplan for Kårstø få negative konsekvenser for CO2-prosjektet på Mongstad?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Det er ingen direkte sammenheng mellom fremdriftsplanene på Kårstø og Mongstad. Investeringsgrunnlaget for CO2-fangstanlegget på Kårstø skal fremlegges fra Gassnova september 2009. Vi vil da få et godt grunnlag for å vite når fangstanlegget kan stå klart. Regjeringen legger til grunn at investeringsbeslutning tas høsten 2009.

Partene som arbeider med testsenteret for CO2-fangst på Mongstad er enige om at en investeringsbeslutning basert på nødvendig forarbeid skal skje i fjerde kvartal 2008. Videre skal investeringsbeslutningen for fullskala CO2-fangst på Mongstad, i henhold til gjennomføringsavtalen mellom staten og Statoil av oktober 2006, tas i løpet av 2012. Oppstart av fullskala CO2-fangst og -lagring på Mongstad vil være 2014.