Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:602 (2007-2008)
Innlevert: 05.02.2008
Sendt: 06.02.2008
Besvart: 25.02.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Mener statsråden at det skal tas hensyn til feil som utlendingsmyndighetene har gjort når oppholdstilltatelse vurderes?

Begrunnelse

NN er fra Sri Lanka og kom til Norge i 1998 og søkte asyl. Han har bodd i Hareid siden da, og han har meldt seg til politiet mens saken hans har vært til behandling og klagebehandling. I 2004 giftet han seg med en norsk borger. I mars 2006 ble imidlertid NN pågrepet og internert på Trandum, men etter seks uker ble han sendt tilbake til Hareid siden det var for risikabelt å sende ham tilbake til Sri Lanka på grunn av krigshandlinger.
NN har fått vite at det var en inkurie at ekteskapet ble tillatt og at politiet aldri burde ha stemplet papirene hans i disse årene. NN har derfor ikke fått oppholdstillatelse og frykter nå at han sendes tilbake til Sri Lanka.
Sri Lanka trues nå av full borgerkrig. For bare et par uker siden besluttet regjeringen å trekke seg fra våpenhvilen som ble inngått i 2002. Etter det har minst 75 mennesker blitt drept i harde kamper mellom tamiltigrene, LTTE og regjeringsstyrkene. Drapet på en srilankisk minister nylig kommer trolig til å føre til kraftige motangrep fra regjeringsstyrkene, noe som igjen kan utløse en krig som også vil ramme sivilbefolkningen. Uroen på Sri Lanka har vart siden 1083. Minst 70 000 mennesker er hittil blitt drept i konflikten.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg kjenner ikke den saken representanten Skei Grande refererer til i sin begrunnelse, og kan som kjent ikke gå inn i enkeltsaker. Jeg vil imidlertid understreke at jeg har tillit til at utlendingsforvaltningen har god kunnskap om situasjonen på Sri Lanka og andre land som Norge mottar asylsøkere fira, og at det foretas en forsvarlig vurdering av hver enkelt sak slik at det gis beskyttelse til de som har behov for det.

Jeg forstår spørsmålet fra representanten Skei Grande slik at hun spør om en utlending som i utgangspunktet ikke oppfyller vilkårene for beskyttelse eller oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, likevel kan få oppholdstillatelse dersom det er begått feil under saksbehandlingen som har gitt utlendingen grunn til å tro at opphold ville bli gitt.

I en slik situasjon er det bestemmelsen i utlendingsloven § 8 annet ledd om oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn som eventuelt må vurderes. UDI og eventuelt UNE må foreta en konkret vurdering av om den feilen som er begått har hatt en slik betydning at det bør gis oppholdstillatelse ut fra sterke menneskelige hensyn. Ved vurderingen vil det blant annet være relevant hvilken type feil som er begått, hvor alvorlig feilen er, hvilke konsekvenser feilen har hatt for søkeren, og hva som har vært utlendingens egen rolle.