Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:603 (2007-2008)
Innlevert: 05.02.2008
Sendt: 06.02.2008
Besvart: 14.02.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Det vises til tidligere spørsmål om etablering av et mammografitilbud i Ski for kvinner i Folloregionen (spørsmål 131 besvart 7. november 2007). Tilbudet er fremdeles ikke på plass, til tross for at statsråden i sitt svar gav uttrykk for at det skulle skje så rask som mulig.
Når kan kvinnene i Folloregionen forvente at det kommer på plass et permanent tilbud om mammografiscreening med høy teknisk kvalitet?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg viser til mine tidligere svar til Stortinget om samme sak den 24. april 2007 og 7. november samme år.

Helse Sør-Øst RHF informerer meg om at de arbeider for å få på plass en løsning som både gir kvinnene i Follo-området et lett tilgjengelig mammografitilbud og en undersøkelse av høy kvalitet. Akershus universitetssykehus HF har satt av tilstrekkelige midler i sitt budsjett for 2008 til å anskaffe et digitalt screeningapparat på Ski sykehus.

Ifølge Helse Sør- Øst RHF er Akershus universitetssykehus HF klar til å gå i gang med en anskaffelsesprosess. Akershus universitetssykehus HF skal inngå en avtale med Aker universitetssykehus HF om dette, og et møte mellom de to helseforetakene vedrørende denne avtalen var onsdag den 13. februar.

Helse Sør-Øst RHF regner med at tilbudet på Ski sykehus kan være i gang før sommeren, og følger opp saken.

Helse Sør-Øst RHF implementerer et stort utviklings- og omstillingsprogram; Program for utvikling og omstilling. Utviklingen av mammografitilbudet for kvinnene i Follo må sees i sammenheng med denne prosessen.