Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:611 (2007-2008)
Innlevert: 07.02.2008
Sendt: 07.02.2008
Besvart: 15.02.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Alle som har TV må betale NRK-lisens på over tusen kroner hvert halvår. Mennesker med betalingsproblemer som av ulike grunner betaler for sent, får raskt en purring med et tillegg i prisen på 15 prosent, og, om de ikke betaler, et inkassovarsel med et gebyr på 740 kroner. Dette oppleves som store ekstrakostnader og urimelig harde krav fra statens side.
Er statsråden enig i at gebyr for å betale for sent er urimelig høyt for de med betalingsvansker, og hvis statsråden er enig i det, hva vil statsråden gjøre?

Begrunnelse

I dag har vi et lisenssystem som er slik at alle som har fjersynsmottaker i boligen, må betale lisens. Prisen er den samme for en familie med flere mottakere og for enslige uavhengig av hvor mange det er i husstanden og hvor mange fjernsynsapparater en har i boligen. For de som er enslige og som har en stram økonomi, kan lisensen utgjøre en stor utgift. Dersom de ikke kan betale i tide, rammes de dobbelt og kommer inn i en ond sirkel som kan føre til tvangsinndrivelse og trekk i lønns- eller trygdeytelser.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Det er som kjent Stortinget som under behandlingen av statsbudsjettet fastsetter nivået på både kringkastingsavgiften og tilleggsavgiften som påløper ved forsinket betaling av avgiften, jf kringkastingsloven § 8-3. Tilleggsavgiften har ligget på 15 pst. av kringkastingsavgiften i godt over ti år. Det har i hele denne perioden vært bredt flertall i Stortinget for å videreføre tilleggsavgiften på dette nivået.

Jeg vil for ordens skyld gjøre rede for reglene som gjelder ved forsinket betaling av kringkastingsavgiften.

Ved for sen betaling påløper det 15 pst. tilleggsavgift. Kringkastingsavgiften utgjør i 2008 1019 kroner per termin. Dersom man ikke betaler kringkastingsavgiften i tide ved ett av de to forfallene i 2008 vil man følgelig måtte betale knappe 153 kroner i tilleggsavgift.

Dersom purring på forfalt kringkastingsavgift og 15 pst tilleggsavgift ikke betales, vil NRK lisensavdelingen sende varsel om inkasso. Det påløper ikke gebyr ved utsendelse av varsel om inkasso. Dette medfører at det ved innkreving av kringkastingsavgiften kun påløper, for inneværende års kringkastingsavgift, kr. 152,85 i tilleggsavgift for utsendelse av purring og varsel om inkasso.

Dersom debitor etter å ha mottatt varsel om inkasso likevel ikke betaler, bruker NRK Statens Innkrevingssentral som namsmann for å tvangsinnkreve forfalt kringkastingsavgift og tilleggsavgift etter reglene i kringkastingsloven § 8-4. Tvangsutlegg gjennomføres ved trekk i trygd eller lønn. I henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 3-1 kan namsmyndighet ved tvangsinndriving tilkjenne sakskostnader på ett rettsgebyr, jf. forskrift om saksøktes sakskostnadsansvar ved tvangsfullbyrdelse § 2, punkt 2. Ett rettsgebyr utgjør 860 kroner.

Jeg vil understreke at NRK ikke ilegger fakturagebyr eller inkassogebyr, og at dagens tilleggsavgift skal dekke alle omkostninger NRK har i prosessen til og med utsendelse av varsel om inkasso.