Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:625 (2007-2008)
Innlevert: 07.02.2008
Sendt: 08.02.2008
Besvart: 12.02.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I pressemelding fra Finansdepartementet nr. 06/2008, datert 6. februar 2008, står følgende: "Regjeringen har bevilget 4,1 milliard til kjøp av klimakvoter før 2012."
Kan finansministeren opplyse når Regjeringen overtok bevilgningskompetansen fra Stortinget, og i hvilket dokument dette beløpet fremkommer?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Dessverre er pressemeldingens innledning blitt upresis. Det riktige er at Stortinget for 2008 har bevilget 515 mill. kroner til kjøp av klimagasskvoter og gitt samtykke til kvotekjøp for inntil 3 600 mill. kroner utover gitt bevilgning. Pressemeldingen er nå korrigert.