Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:628 (2007-2008)
Innlevert: 07.02.2008
Sendt: 08.02.2008
Besvart: 15.02.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hvordan vil statsråden sikre videre drift av Ringkollstua, når han har lagt ned forbud om utvidelse av fasilitetene?

Begrunnelse

Ringkollstua skal ikke utvides, men bør opprettholdes som serveringssted for allmennheten, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, ifølge Ringerike Blads nettsider 07.02.2008. I artikkelen heter det at Miljøverndepartementet har besluttet å ta fylkesmannens innsigelse til følge og ikke stadfeste reguleringsplan for Ringkollen. Det betyr at utvidelse til overnattingsfasiliteter er utelukket.
Miljøverndepartementet mener det er viktig å opprettholde Ringkollstua som serveringshytte for allmennheten og til bruk i forbindelse med idrettsarrangementer og vil bidra til å sikre dette, heter det i en pressemelding fra departementet. Men dette er neppe mulig med vedtaket fra departementet.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Miljøverndepartementet besluttet 7. februar 2008 å ikke stadfeste reguleringsplan for Ringkollen i Ringerike kommune. Reguleringsplanen gjaldt blant annet utvidelse av Ringkollstua med inntil 7 nye hytter for overnattingsgjester. Miljøverndepartementet arbeider med forslag til markalov, med sikte på å sikre marka bedre for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Jeg har vurdert spørsmålet om eventuell utbygging av Ringkollstua i lys av dette arbeidet. Etter min vurdering vil utbygging av Ringkollstua være i strid med de natur- og friluftsinteresser som forslaget til markalov skal ivareta.

Selv om Ringkollstua ikke utvides er det viktig at den opprettholdes som serveringshytte for allmennheten og til bruk i forbindelse med idrettsarrangementer. Jeg vil bidra til å sikre dette, og har tatt initiativ til et møte med kommunen og berørte organisasjoner for å drøfte ulike opplegg og finne en løsning for fortsatt drift. Ringkollen er et populært og tilrettelagt friluftsområde i offentlig eie, der det kan arrangeres mange varierte aktiviteter som gir grunnlag for en åpen serveringshytte. Dersom kommunen sammen med lokale og regionale frivillige krefter vil medvirke til dette, vil departementet bidra med økonomisk støtte til drift av Ringkollstua.