Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:638 (2007-2008)
Innlevert: 11.02.2008
Sendt: 12.02.2008
Besvart: 15.02.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil utenriksministeren foreta en nødvendig innskjerping av rutinene slik at Utenriksdepartementets hjemmesider (landsiden) for fremtiden blir kontinuerlig oppdatert og bringes opp på et tilfredsstillende kvalitetsmessig nivå?

Begrunnelse

Ved nylig gjennomgang av Utenriksdepartementets hjemmeside (landsiden) er det funnet en rekke mangelfulle opplysninger og oppdateringer, dette til tross for store endringer i den politiske situasjonen i en rekke land. Dette skjer også på tross av at Norge har ambassader/utenriksstasjoner i de fleste av disse landene som jevnlig rapporterer om utviklingen til Utenriksdepartementet.
Som eksempler på dette kan nevnes Russland (oppdatert 10. juli 2007) der Mikhail Fradkov omtales som statsminister og regjeringssjef til tross for at han forlot posten 14. september og overlot den til Viktor A. Zubkov.
Dette er direkte pinlig da Russland er vårt naboland som vi har omfattende kontakt med og driver samhandel innenfor viktige næringer som fisk, olje og gass.
Et annet eksempel er Nigeria (oppdatert 29. desember 2005) der presidenten på Utenriksdepartementets hjemmeside fortsatt heter Olusegun Obasanjo til tross for at han gikk av 29. mai 2007 og overlot presidentvervet til Alhaji Umaru Musa Yar´Adua. Det er graverende at sidene som omtaler et land vi på mange områder har god kontakt med og samarbeider med innenfor petroleumsvirksomhet, ikke er oppdatert på over to år.
Et tredje eksempel er Australia (oppdatert 18. desember 2005) der statsministeren ifølge hjemmesiden fortsatt heter John Winston Howard til tross for at han er avløst av Kevin Rudd. Dette er også et land vi har god kontakt med.
Andre eksempler på land som kan nevnes er Kenya, Etiopia, Guatemala, Jordan, Libanon og Pakistan der oppdateringene er svært mangelfulle.
1. februar 2006 påpekte jeg også i spørsmål til utenriksministeren en rekke mangler og feil på Utenriksdepartementets nettsider, og utenriksministeren svarte meg 7. februar samme år bl.a. at han tok alle tilbakemeldinger på alvor og vurderte fortløpende tiltak for å gjøre nettinformasjonstilbudet til publikum enda bedre. Utenriksministeren sa videre at det var hans overordnede hensyn at det skulle være et høyt kompetansenivå på nettbasert informasjon i Utenriksdepartementet og at kvaliteten på det som leveres og vises skal være god.
De eksempler jeg her har vist til, viser nå to år senere at så dessverre ikke er tilfellet.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: UDs landsider (www.landsider.no) ble opprettet av Utenriksdepartementet i desember 2005 for å gi bedre reiseinformasjon og landfakta til norske borgere.

Landsidene gir informasjon om alle landene der Norge har offisiell representasjon og et fåtall andre land av spesiell interesse. Man kan fra landsidene enkelt finne tilsvarende informasjon fra andre lands utenriksdepartementer. Jeg kan nevne at UDs landsider hadde om lag 25.000 besøkende i januar 2008.

Med unntak av UDs offisielle reiseråd - hvor for øvrig nye reiseråd og oppdatert reiseinformasjon publiseres av en "webvakt" i departementet som er tilgjengelig 24 timer i døgnet - så vedlikeholdes informasjonen på UDs landsider av den enkelte ambassade fordi ambassadene har kompetanse om sine vertsland. De fleste norske utenriksstasjoner har relevant informasjon om sine vertsland på UDs landsider, men som representanten Vaksdal påpeker, er det fortsatt mangler ved enkelte ambassader.

Dette er beklagelig, og nødvendige tiltak vil bli satt i verk for å sikre bedre oppdatering av informasjonen. Utdatert informasjon på landsidene vil bli oppdatert så snart som mulig. Departementet vil videre gjennomgå rutinene for å sikre at alle stasjoner jevnlig sjekker informasjonen og gjør nødvendige oppdateringer.

Jeg vil ellers få takke for at du på denne måten viser deg som en interessert og observant leser av våre hjemmesider.