Skriftlig spørsmål fra Akhtar Chaudhry (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:643 (2007-2008)
Innlevert: 12.02.2008
Sendt: 13.02.2008
Besvart: 25.02.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Akhtar Chaudhry (SV)

Spørsmål

Akhtar Chaudhry (SV): Er pasienter som reiser med charterfly i Norge, eller til utlandet, gitt dispensasjon fra alminnelig sikkerhetskontroll, hva er eventuelt begrunnelsen og blir alle om bord på disse flyene orientert om dette?

Begrunnelse

TV Norge kunne forleden fortelle at pasienter, som, ifølge TV Norge, var friske nok til gå, slapp å gå gjennom den vanlige sikkerhetskontrollen på norske flyplasser. Vi må alle være enige om at alle bør gå gjennom sikkerhetskontrollen med mindre det gis en godt begrunnet dispensasjon som blir gjort kjent for alle om bord på samme fly. Siden det tydeligvis ikke er slik i Norge, vil jeg at statsråden svarer ovennevnte spørsmål.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Kort tid etter 11. september 2001 satte EU i gang et arbeid med å bedre sikkerheten innen luftfarten. Det ble blant annet vedtatt flere forordninger om fastsettelse av felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. Disse forordningene er gjennomført i norsk rett.

Regelverket gjelder i utgangspunktet for alle lufthavner som er åpne for kommersiell lufttransport. Kommersiell flyging er i dette regelverket definert som regelbundet eller ikke regelbundet flyging eller flygeaktivitet som mot vederlag tilbys allmennheten eller private grupper på leiebasis. Vanlig chartertrafikk som er åpen for allmennheten, såkalt "public charter", vil være omfattet av regelverket.

Det er imidlertid gjort visse unntak i regelverket blant annet for "allmennflyging", som er trafikk som ikke tilbys til eller er tilgjengelig for allmennheten. Man kan ikke kjøpe vanlig billett til disse flygingene. Regelverket stiller allikevel visse krav ved slike flyginger, blant annet skal passasjerer på allmennflyginger ikke blandes med passasjerer på kommersielle flyginger. Videre skal luftfartøy som benyttes til allmennflyging ikke parkeres i umiddelbar nærhet til luftfartøy som benyttes til kommersiell flyging.

Helse Sunnmøre HF har startet opp med et eget helsefly mellom Ålesund lufthavn, Vigra og Trondheim lufthavn, Værnes. Luftfartstilsynet har opplyst at denne transporten er definert som såkalt allmennflyging. Disse flygingene er derfor ikke omfattet av hovedreglene i regelverket om bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. Helse Sunnmøre HF har opplyst til Luftfartstilsynet at pasientene som reiser med disse flyene ikke har gått igjennom sikkerhetskontrollen, og dette har vært opplyst i reiseinformasjonen.

Jeg har videre fått opplyst fra Luftfartstilsynet at når det gjelder denne pasienttransporten har lufthavnoperatøren i samråd med involverte parter nå innført full sikkerhetskontroll for alle reisende.