Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:665 (2007-2008)
Innlevert: 14.02.2008
Sendt: 15.02.2008
Besvart: 26.02.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Tirsdag 12.02.08 lanserte Åslaug Haga i media en "handlingsplan" bestående av åtte punkter, for hvordan skaffe industrien billig strøm i Norge. Haga mener ifølge ANB at dette vil bidra til solide rammevilkår for kraftkrevende industri.
Vil Haga fremme denne handlingsplanen til politisk behandling i Stortinget?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Regjeringen er svært opptatt av vilkårene for kraftforedlende industri i Norge. I tråd med Soria Moria-erklæringen arbeider Regjeringen for at kraftforedlende industri skal ha langsiktige og konkurransedyktige samlede rammevilkår.

På bakgrunn av dette ble det orientert om min skisse til tiltaksplan for denne industrien under interpellasjonsdebatten i Stortinget 12. februar i år. Dette vil nå bli ytterligere bearbeidet i regjeringen. Jeg samarbeider med representanter for arbeidslivets parter om utdypning og konkretisering av tiltakene.

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget ved behov på et senere tidspunkt.