Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:692 (2007-2008)
Innlevert: 22.02.2008
Sendt: 22.02.2008
Besvart: 29.02.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Finansministeren anslo oljeprisen til å ligge på 360 kroner per fat i gjennomsnitt for 2008, mens prisen den siste tiden har ligget på rundt 500 kroner fatet.
Hvilke konsekvenser anslår finansministeren at det får for bensinprisen fra pumpe i Norge dersom oljeprisen går opp med hhv. 5 kroner, 10 kroner, 50 kroner, 100 kroner og/eller 150 kroner i forhold til dagens nivå, eller tilsvarende går ned med 5 kroner, 10 kroner, 50 kroner, 100 kroner og/eller 150 kroner i forhold til dagens nivå?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: En endring i prisen på råolje på 50 kroner pr. fat tilsvarer en endring på vel 30 øre per liter. Under forutsetning av uendrede raffineri- og markedsføringsmarginer vil også bensin- og autodieselprisen før merverdiavgift kunne øke med vel 30 øre per liter, eller knappe 40 øre inkl. merverdiavgift. I tabell 1 er virkningen på bensinprisen ved ulike endringer i oljeprisen satt opp under disse forutsetningene. På kort sikt kan imidlertid marginene variere, blant annet avhengig av sesong, konkurranse og andre markedsmessige forhold. Det må derfor understrekes at beregningene er usikre.

Tabell 1. Endret pumpepris på bensin ved endringer i oljeprisen

Økning i oljeprisen

(kroner per fat) Endring i bensinprisen (øre per liter)

+/- 5 kroner +/-5 øre

+/- 10 kroner +/-10 øre

+/- 50 kroner +/-40 øre

+/- 100 kroner +/-80 øre

+/- 150 kroner +/-1,20 øre

I perioden 2004 til 2007 økte oljeprisen med 165 kroner per fat. I samme periode økte bensinprisen (95 oktan blyfri) ifølge Norsk Petroleumsinstitutt med om lag 2 kroner per liter. Dette innebærer en noe større overveltning fra oljepris til bensinpris sammenliknet med beregningene gjengitt over, men må også sees i sammenheng med den generelle pris- og kostnadsutviklingen gjennom perioden.