Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:695 (2007-2008)
Innlevert: 22.02.2008
Sendt: 22.02.2008
Besvart: 07.03.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Forbud mot bruk av kvikksølv ble innført fra 1. januar 2008, fordi kvikksølv kan gi alvorlige helse- og miljøproblemer. Vaksiner som er gitt til norske soldater i internasjonale operasjoner for FN og Nato, har inneholdt det kvikksølvholdige stoffet Thimerosal. Mulige sammenhenger mellom kvikksølv og helseproblemer er kjent.
Har Forsvaret registrert alle soldater som har fått denne type vaksine, og er dagens vaksine fortsatt tilsatt Thimerosal?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Forsvarets sanitet opplyser at all vaksinering som foretas av Forsvaret registreres i Forsvarets elektroniske pasientjournal. Før dette elektroniske systemet ble innført, ble vaksinering ført i pasientenes papirjournal. Disse papirjournalene er nå skannet og tilgjengelig i elektronisk format. Forsvarets sanitet har på denne måten oversikt over vaksinasjonsstatus for den enkelte soldat.

Nasjonalt folkehelseinstitutt gir retningslinjer for den nasjonale politikken når det gjelder vaksinasjon, og disse retningslinjene blir brukt som grunnlag for vaksinasjons-programmene i Forsvaret. Vaksinene som benyttes i Forsvaret er innkjøpt fra Folkehelseinstituttet, og er således identiske med de vaksinene som gis til befolkningen for øvrig. Folkehelseinstituttet opplyser at ingen av de vaksinene som har markedsføringstillatelse i Norge i dag, innholder thiomersal.