Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:701 (2007-2008)
Innlevert: 25.02.2008
Sendt: 25.02.2008
Besvart: 04.03.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Det fremgår av Finansavisen 25. februar side 23 at tollsatsene på juice har økt fra nyttår. Dette gjelder blant annet juice som fremstilles av råvarer som ikke dyrkes i Norge, som ananas, mango, appelsin og banan. Med høyere tollsatser blir det dyrere å innta sunne produkter.
Hva er logikken bak dette, og hvordan harmonerer dette med Regjeringens ønske om bedre folkehelse og sunnere kosthold?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Statens Landbruksforvaltning (SLF) forvalter importvernet for landbruksvarer med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser §§ 5 og 6, jf. kgl.res. 30 juni 1995 nr. 600 og forskrifter fastsatt med hjemmel i denne. SLF er underlagt Landbruks- og matdepartementet (LMD). Min beskrivelse av tollvernet for fruktjuicer er derfor basert på innspill fra LMD.

SLF innførte generelle tollnedsettelser for drikkeklare (brixverdi under 20) reine eplejuicer fra 1. januar 2006 som følge av endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT). Tollsatsen ble satt til 15 kr/kg. Tidligere ble det ikke gitt tollnedsettelser for dette produktet utenom konservesordningen, slik at denne endringen medførte lavere tollsatser for eplejuice.

I tillegg administrerer SLF individuelle tollnedsettelser for sammensatte juicer som inneholder mindre enn 40 pst. tidligere importregulerte produkter (produkter med norsk produksjon), jf FAT §13. Etter endringen 1. januar 2006 for reine eplejuicer ble det også gjort endringer når det gjaldt individuelle tollnedsettelser for juicer som medførte redusert tollbelastning.

Praksisendringen når det gjaldt individuelle tollnedsettelser for frukt- og bærjuicer (blandings- eller rene) som inneholder mer enn 40 pst. av tidligere importregulerte landbruksvarer gikk ut på at disse produktene fra 1. januar 2006 ble gitt tollnedsettelser til en tollsats på 15 kr/kg. Det er en forutsetning at juicene er ferdige til konsum. Tidligere ble det ikke innvilget individuelle tollnedsettelser for slike juicer.

Ved tollnedsettelser for frukt- og bærjuicer (blandingsjuicer) som inneholder mindre enn 40 pst. av tidligere importregulerte landbruksvarer, beregnes tollsatsen som tidligere. Dette innebærer at en ved beregning av tollsatsene legger til grunn ordinær tollsats i tolltariffen. Slike juicer vil få en tollsats på 10,61 kr/kg ved 39 pst. innhold av frukt- og bær fra tidligere importregulerte varer.

SLF har ikke gjort endringer i administreringen av tollvernet for juicer etter 1. januar 2006.

Når det gjelder tollsatsene på juice som framstilles av råvarer som ikke dyrkes i Norge - som ananas, mango, appelsin og banan - er det ikke korrekt at disse har økt. Rein mangojuice, rein ananas juice og rein bananjuice (20.09.8099 i tolltariffen) vil få tollnedsettelse til 0,34 kr/kg, som er en tollsats fra 1994. Disse varene får tollfrihet fra EU, pga. preferanser. Appelsinjuice kommer under egne varenummer i tolltariffen (20.09.1111 – 1999), med ordinær tollsats fra 0,00 kr/kg til 0,23 kr/kg, igjen tollfritt fra EU. Det som SLF imidlertid beregner full tollsats på er den andelen i blandingsjuicer som det også er norsk produksjon av. Dette gjelder for eksempel eple, jordbær og bringebær. Mange av produktene det søkes om tollnedsettelse for er ikke reine produkter, men blandingsjuicer. SLF har ikke gjort endringer i praktisering av tollvernet for juicer fra 1. januar 2008.