Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:736 (2007-2008)
Innlevert: 03.03.2008
Sendt: 03.03.2008
Besvart: 11.03.2008 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): Mange skoler har til nå nytt godt av ordningen med miljøarbeidere dekket av statlige midler. I budsjettet for 2008 ble ordningen med sivilarbeidere i skolen redusert slik at mange nå mister de viktige sivilarbeiderne. Justisministeren argumenterer med at kommunene nå selv vil dekke kostnadene. Kommunene har imidlertid en svært vanskelig økonomisk situasjon og ikke nok frie midler til viktige forebyggende formål.
Vil kommunalministeren sørge for at Regjeringen tilbakefører midlene i revidert nasjonalbudsjett?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Siviltjenesteordningen ligger under Justisdepartementets ansvarsområde, og jeg har derfor ikke ytterligere synspunkter utover det som går fram av justisministerens svarbrev av 14.02.08.