Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:750 (2007-2008)
Innlevert: 05.03.2008
Sendt: 05.03.2008
Besvart: 27.03.2008 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Den nye operaen skal åpne om litt over en måned.
Hva blir den endelige prisen for prosjektet - om man legger til grunn de opplysninger man pr. i dag har?

Begrunnelse

NTB kunne i midten av januar i år melde at Opera-regningen stadig øker. Ifølge NTB måtte styringsrammen økes med 250 millioner for å fullføre sluttarbeidene på det nye Operahuset i Bjørvika.
Departementsråd Karin Moe Røisland i Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) opplyser dette til NTB etter at departementet like før jul fikk nye opplysninger og nye tall fra Statsbygg.
Den opprinnelige styringsrammen var på 3.544.000.000 kroner.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Stortinget vedtok i 2002 byggingen av Den Norske Opera med en kostnadsramme på 3330 mill kroner. Justert for prisstigningen er kostnadsrammen i dag 4430 mill kroner med prisbasis 1. juli 2008. Statsbyggs styringsramme utgjør i dag 3910 mill kroner, og differansen mellom kostnads- og styringsrammen (520 mill. kroner) tilsvarer gjenstående usikkerhetsmargin i prosjektet.

Byggeprosjektet er i det vesentlige ferdigstilt. Gjenstående avsluttende arbeider er begrenset til publikums-, sal - og sceneområder. Som følge av byggets kompleksitet har det vært forsinkelser og ekstrakostnader i sluttfasen av byggeprosessen. Statsbygg har derfor nå varslet behov for å få benytte 300 mill. kroner fra prosjektets usikkerhetsmargin. Estimert sluttkostnad er dermed 4210 mill kroner. Det vil da gjenstå 220 mill. kroner av den overordnede marginen.

I og med at alle sluttoppgjør ikke er avsluttet, og fordi det i prøvedriftsperioden vil foregå uttesting og opplæring, er det fortsatt usikkerhet knyttet til endelig sluttkostnad.