Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:752 (2007-2008)
Innlevert: 05.03.2008
Sendt: 06.03.2008
Besvart: 13.03.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Når forventer samferdselsministeren at hennes departement har på plass en avklaring for Hurtigrutens fremtid?

Begrunnelse

Det vises til Nordlys den 28. februar der det fremgår at Hurtigruten er i en helt uholdbar økonomisk situasjon. Staten holder nettolønnskompensasjon på 48 mill tilbake, inntil kompensasjon for NOx-avgift på 60 mill. kr. er avklart. Hurtigruten har tap på ferge- og hurtigbåtkontrakten med Troms fylkeskommune, økte bunkers og NOx-kostnader, samt økte rentekostnader og en utilfredstillende hurtigruteavtale med staten.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Samferdselsdepartementet inngikk i desember 2004 en avtale om kjøp av transporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes for perioden 2005-2012 med de to selskapene OVDS og TFDS - nå Hurtigruten ASA, etter at denne tjenesten var lyst ut på anbud. Denne avtalen åpner bl.a. for en reforhandling av avtalen som følge av endringer av rammebetingelsene etter at avtalen ble inngått mellom partene. Forberedelse i form av avklaring av rettslige spørsmål samt virkningene av endringene for avtalen har vært krevende og tatt tid både for departementet og selskapet. Jeg forventer nå at forhandlingene kan videreføres i løpet av kort tid.