Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:795 (2007-2008)
Innlevert: 11.03.2008
Sendt: 11.03.2008
Besvart: 14.03.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Transportsektoren står for ca. 29 % av klimagassutslippene i Norge.
Er dette kun utslipp fra motorer, eller ligger også utslipp fra produksjon av drivstoff og strøm inne i disse 29 %?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Ved beregning av klimagassutslipp i Norge fra transportsektoren, tas det kun med i beregning utslippene fra selve forbrenningen av drivstoff i motoren.