Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:797 (2007-2008)
Innlevert: 11.03.2008
Sendt: 12.03.2008
Besvart: 28.03.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Hvilke resultater i form av energisparing/-omlegging har kommet ut av Enovas støtteordning for husholdninger som ble etablert av Stortinget i 2006, og foreligger det noen planer om videreføring av tilskuddsordningen med tilføring av friske midler?

Begrunnelse

9. november 2006 vedtok Stortinget å opprette en tilskuddsordning for alternativ oppvarming og elektrisitetssparing i husholdninger. Ordningen er et bidrag til husholdninger som ønsker å gjøre gode og bevisste energivalg. Produkter støttes med inntil 20% av dokumenterte kostnader, opptil et maksimalt støttebeløp. Satsen for tilskudd til pelletskaminer og sentralt styringssystem er inntil 4 000 kroner. Satsen for tilskudd til varmepumper og pelletskjeler er inntil 10 000 kroner. Enova SF har fått i oppdrag av Olje- og energidepartementet å gjennomføre ordningen under forutsetning om Stortingets endelige godkjenning. Ifølge Enovas egne nettsider er alle budsjettmidler nå disponert. Det opplyses at nye søknader vil bli lagt i kø.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Tilskuddsordningen 2006 for husholdninger ble lansert av Regjeringen i slutten av august 2006. Ordningen finansieres over statsbudsjettet med en ramme på 71 millioner kroner. Enova ble gitt oppdraget med å utforme og gjennomføre ordningen.

Enova rapporterer i sin resultat- og aktivitetsrapport for 2007 at det i 2007 er sluttført 4692 saker hvor husholdninger har investert i pelletskaminer og pelletskjeler, varmepumper for vannbåren oppvarming og sentrale styringssystemer.

Ordningen fyller en viktig funksjon når det gjelder å utvikle markeder for teknologier som kan bidra til redusert energibruk i husholdningene, og er møtt med stor interesse. Antall søkere passerte i løpet av 2007 over 21 000. Gjennomføringsandelen er størst for pelletskaminer og væske/vann varmepumper med gjennomføringsandeler over 50 prosent.

En bredere vurdering av resultatene vil komme når flere tiltak er gjennomført og en større andel av støtten er utbetalt.

Når det gjelder eventuell videreføring og tilføring av friske midler henviser jeg til de kommende budsjettproposisjonene.