Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:808 (2007-2008)
Innlevert: 12.03.2008
Sendt: 13.03.2008
Besvart: 27.03.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Siden 2003 har MC hatt halv årsavgift, i forhold til personbiler. I beregninger som er foretatt av NMCU (Norsk Motorcykkel Union) viser det seg nå at prinsippet tydeligvis er forlatt fra og med budsjettåret 2008.
Støtter finansministeren det tidligere prinsipp om at MC skal ha halv årsavgift i forhold til personbil, og hva vil finansministeren i så fall gjøre for at man retter opp årsavgiftssatsen i henhold til dette prinsippet?

Begrunnelse

NMCU (Norsk Motorcykkel Union) har fremlagt følgende beregninger knyttet til årsavgiften for MC:

I 2003 ble det knesatt et prinsipp om at motorsykkel skal ha halv årsavgift i forhold til personbil ("to hjul - halv avgift"). Årsavgiften for inneværende år ser slik ut:

Årsavgift, kr/år 2007 2008 %
Dieselbiler 2 915 3 090 +6,0
Bensinbiler og dieselbiler med
fabrikkmontert partikkelfilter 2 915 2 660 -8,7
Motorsykler 1 645 1 690 +2,7

Når man skal regne ut om det fremdeles er "to hjul - halv avgift" må vi først trekke fra personskadeavgiften som nå er på kr. 380. Uten personskadeavgiften blir årsavgift for dieselbiler uten partikkelfilter kr 2.710, for bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter kr 2.280 og for motorsykler kr 1.310.
Med utgangspunkt i disse tallene blir årsavgift for motorsykkel i forhold til dieselbil uten partikkelfilter kr 45 mindre enn halv avgift.
I forhold til bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter betaler MC kr. 170 mer enn halv avgift.
Gjennomsnittet av de to bilregnemodellene er kr 2.495 og halv årsavgift av dette er kr 1.247,50. I forhold til gjennomsnittlig årsavgift for bil betaler MC kr 62,50 mer enn halv avgift.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Med virkning fra 1. januar 2008 ble årsavgiften lagt om i miljøvennlig retning. Etter omleggingen ilegges dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter høyere årsavgift enn bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter.

Miljødifferensieringen av årsavgiften omfatter alle kjøretøy som tidligere betalte ordinær sats (2 915 kroner pr. år i 2007); dvs. personbiler, varebiler, campingbiler, minibusser, kombinerte biler, lastebiler, trekkbiler med tillatt totalvekt fra og med 3 500 kg og årsprøvekjennemerker for kjøretøy. For de øvrige kjøretøygruppene ble satsstrukturen fra 2007 videreført. Dette innebærer at det ikke bare er motorsykler, men også traktorer, mopeder, veterankjøretøy mv., som kun får prisjustert satsene fra 2007.

Regjeringen vurderer fortløpende eventuelle behov for å forbedre avgiftsstrukturen, men det er ingen uttalt målsetting om at motorsykler til enhver tid skal ha en årsavgift som utgjør halvparten av avgiften for personbiler. Jeg vil for øvrig påpeke at omleggingen av årsavgiften ikke medfører noen avgiftsøkning for motorsykler (utover prisjusteringen), og dermed heller ingen ulempe for eiere av motorsykler.