Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:827 (2007-2008)
Innlevert: 14.03.2008
Sendt: 17.03.2008
Besvart: 28.03.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Blefjell sykehus har fått krav om kutt i størrelsesorden ca. 50 millioner kroner for lokalsykehusene på Notodden, Rjukan og Kongsberg. I den forbindelse nedsatte kommunene Tinn, Notodden og Kongsberg en arbeidsgruppe som lanserte et forslag til en alternativ finansieringsmodell for lokalsykehus.
Er statsråden kjent med forslaget, og hva er statsrådens syn på dette forslaget?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg er kjent med at det er utfordringer når det gjelder forholdet mellom budsjettramme og kostnadsnivå ved Helse Blefjell, og at enkelte mener at dagens system for fordeling av budsjettrammer ikke ivaretar de særskilte forholdene ved dette og andre lokalsykehus.

Finansieringen av tjenestene som de regionale helseforetakene har ansvar for, foregår i flere trinn. Staten overfører penger til regionale helseforetak som har et selvstendig ansvar for å benytte disse midlene til å finansiere egne helseforetak og private virksomheter i samsvar med “sørge for”-ansvaret. Denne fleksibiliteten gir de regionale helseforetakene mulighet til å tilpasse finansieringen av helseforetak og private institusjoner til virksomhetenes faktiske kostnadsnivå. Kostnadsnivået kan variere betydelig mellom ulike virksomheter av mange grunner. For eksempel kan private institusjoner spesialisere seg på undergrupper av pasienter som avviker fra gjennomsnittlig kostnadsnivå. Funksjonsfordeling innenfor en region kan videre medføre systematiske ulikheter i pasientsammensetningen i helseforetakene. Da er det rimelig at finansieringen fra det regionale helseforetaket reflekterer dette.

Jeg mener at regionale helseforetak har, og skal ha, stor frihet til å tilpasse andel av basisbevilgning og andelen ISF-finansiering lokalt, dersom dette er hensiktsmessig grunnet lokale forhold.