Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:829 (2007-2008)
Innlevert: 14.03.2008
Sendt: 17.03.2008
Besvart: 01.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Har samferdselsministeren oversikt over hvor mange og hvilke lokaler/bygninger som NSB og Jernbaneverket eier, men som av ulike grunner står tomme og ikke er i bruk?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: NSBs bygninger forvaltes av ROM eiendom as. Eiendomsmassen utgjør til sammen 730.000 kvm fordelt på 1.150 bygg. Per 29.2.2008 sto 105.572 m2 ledig. 141 bygninger var helt ledige.

De ledige arealene er av sterkt varierende kvalitet og beliggenhet. En del av arealene kan karakteriseres som ukurante og beliggende på områder med liten tilgang til potensielle leietakere. Noe areal er også båndlagt i forbindelse med utviklingsprosjekter eller ombygginger og leietaketilpasninger. Arealene som etter hvert blir utleiet blir først registrert som utleid når signert avtale foreligger. En del av byggene ønskes revet eller solgt.

Ledigheten i kvadratmeter utgjør 14 %. Når ROM verdsetter de ledige arealene med forventet leieinntekt, er det en økonomisk ledighet på 4,2 %.

Når det gjelder Jernbaneverkets bygninger og lokaler er de for det meste tilpasset eget behov, med dertil liten eller ingen ledighetsgrad. Det dreier seg for eksempel om reléhus, omformerstasjoner, traktorstaller, stillverk og andre bygninger som er skreddersydd for kjørevegen.

Jernbaneverket eier også noen jernbanestasjoner som er blitt bygd og finansiert av staten etter delingen av forvaltningsbedriften NSB i 1996. Dette gjelder Gardermoen stasjon og Nye Nationaltheatret stasjon. Disse stasjonene er fullt ut disponert.

De lokaler/bygninger Jernbaneverket eier gir begrenset mulighet for alternativ bruk eller kommersiell utleie. Jernbaneverket har derfor ikke utarbeidet noen oversikt som er konstruert for å gi den type informasjon som stortingsrepresentant Rytman etterspør.